Kalite nedir, Kalite ne demek

Kalite; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"Kalite" ile ilgili cümle

  • "Bizde de Türk edebiyatı ne kadar millî kaynaklara gitmiş ise kalite bakımından o kadar yükselmiştir, denilebilir." - M. Kaplan

Tarih'teki anlamı:

Osmanlı donanmasında çektiri türünden bir savaş gemisi.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Bir ürünün bilinen en iyi özellikleri bünyesinde taşıması durumu.

İngilizce'de Kalite ne demek? Kalite ingilizcesi nedir?:

galliot, galley, quality

Kalite hakkında bilgiler

Kalite en basit tanımıyla, müşteri isteklerine cevap verebilmektir.

Kalite ile ilgili ilk kayıtlar MÖ 2150 yılına kadar uzanır. Ünlü Hamurabi Kanunları’nın 229. maddesinde şu ifadeler yer alır; ‘eğer bir inşaat ustası bir adama ev yapar ve yapılmış olan ev yeterince sağlam olmayıp sahibinin üstüne çökerek ölümüne sebep olursa o inşaat ustasının başı uçurulur’.

Kalite (Qualites) Latince "nasıl oluştuğu" anlamına gelen "qualis" kelimesinden gelmektedir. Buna göre kalite hangi ürün veya hizmet için kullanılıyorsa, onun ne olduğunu ifade etmeğe yöneliktir. Oysa günümüzde kalite, daha çok üstünlüğü ve iyi oluşu ifade etmek için kullanılır. Bu nedenle kalite, kişisel değerleri içermektedir.0

Kalite üzerine, değişik bakış açıları ve değişik ekoller tarafından farklı tanımlar vardır.

 

Kalite ile ilgili Cümleler

  • Bu ucuz ama kalitesi o kadar iyi değil.
  • Sen kalite için ödersin.
  • Görüntü kalitesi gerçekten kötü - çözünürlük çok düşük.
  • En iyi kalitede bir bilgisayar satın aldım.
  • Bu el yapımı eşyalar kalite olarak farklıdır.
  • Kalite Kontrol Departmanı'nı nasıl buluyorsunuz?
  • Çeviriler, cümlenin kalitesine göre olur.
  • Fiyat düşük ama kalitesi çok iyi değil.
  • Kaliteyi miktara tercih ederim.

Kalite anlamı, kısaca tanımı:

Kalite çemberleri : Bir iş yerinde işin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için bilgi akışının hızlanması amacıyla oluşturulan ekipler.

Kalite kontrolü : Her türlü malın üretiminin başlangıcından mal çıkışına kadar nitelik ve özelliğinin belirlenmesi için yapılmış olan değerlendirme ve denetim.

Kalite riski : Alıcının, varış yerine gelen malının kalitesi için yüklendiği riziko.

Kalite kontrolcü : Kalite kontrolü yapan kimse.

Kalite kontrolcülük : Kalite kontrolcünün yaptığı iş.

Kaliteli : Nitelikli.

Kalitesiz : Niteliksiz.

Kalitesizlik : Niteliksizlik.

Nitelik : Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet.

 

Basit : Her zaman rastlanan, özelliği olmayan, olağan. Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı. Süssüz, gösterişsiz. Bilgi ve görgüsü sınırlı olan, bayağı, görgüsüz. Kolay.

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Müşteri : Alıcı. Jüpiter. Hizmet, mal vb. alan ve karşılığında ücret ödeyen kimse.

İstek : Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep. İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu. Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk.

Cevap : Bir soruya, bir isteğe, bir söz, bir davranış veya yazıya verilen karşılık, yanıt.

Kayıt : Sesi veya görüntüyü manyetik bant üzerine geçirme işlemi. Resmî belge. Bir yere mal ederek deftere geçirme. Yiyecek. Şart. Pencere çerçevesi. Sınırlama, davranışlarını çerçeveleme. Bir yazının, bir hesabın tarih, numara vb.nin veya kopyasının bir yerde yazılı bulunması. Araç, eşya. Önem verme.

Kalite güvencesi : [Bakınız: nitelik güvencesi] Bir ürünün veya bir hizmetin yeterli performansı için tespit edilen ölçütlere uygunluk göstermesi.

Kalite kontrol çemberleri : Esnek üretimin temel ögelerinden biri olan ve toplam kalite kontrolü çerçevesinde işyerindeki verimliliği artırmak için mevcut sorunları belirleyerek çözüm yolları önermek amacıyla, işçilerin gönüllü katılımıyla oluşturulan sorun çözüm grupları. krş. sıfır hatalı üretim, tam zamanında üretim

Kalite rantı : Verimlilikleri, tüketim merkezlerine uzaklıkları gibi özellikleri aynı olan topraklardan elde edilen belirli bir ürünün kalitesinin farklı olmasından kaynaklanan kazanç fazlası. krş. farklılık rantı

Kalite rekabeti : Firmaların ürettikleri malların kalitesi üzerinden yaptıkları rekabet. krş. dikey mal farklılaştırması

Kaliteli silaj : Aneorobik ortam sağlanan, sirke kokusunu andıran rahatsız edici olmayan iyi bir kokuya sahip, doğal bitki rengi veya zeytin yeşili renginde, pH 3.8- 4.2 arasında ve kullanılan bitkide doku bütünlüğü olan silaj, iyi silaj.

Diğer dillerde Kalite anlamı nedir?

İngilizce'de Kalite ne demek? : n. quality, chop, class, grade, sort, standard, water

Fransızca'da Kalite : qualité [la]

Almanca'da Kalite : n. Qualität

Rusça'da Kalite : n. качество (N)