Kalleşçe nedir, Kalleşçe ne demek

Kalleşçe; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Kalleşe yaraşır
  • (kalle'şçe) Kalleşe yaraşır bir biçimde.

"Kalleşçe" ile ilgili cümleler

  • "Falsolu vuruş kalleşçe bir aldatıştır." - H. Taner
  • "Gerçeği söylemek, ömrünün son yıllarını yaşayan bu yaşlı Osmanlı paşasını görmezliğinden kalleşçe faydalanarak alnının ortasından tabancayla vurmak gibi geliyordu." - A. İlhan

Kalleşçe anlamı, kısaca tanımı:

Kalleş : Sözünde durmayıp bir işin yüzüstü kalmasına yol açan. Birine gizlice kötülük eden.

Yaraşır : Layık, uygun.

Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Tarz. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.

Bir : Tek. Ancak, yalnız. Bir kez. Beraber. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bu sayı kadar olan. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Sadece. Sayıların ilki. Aynı, benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.

 

Diğer dillerde Kalleşçe anlamı nedir?

İngilizce'de Kalleşçe ne demek? : perfidiously

Almanca'da Kalleşçe : adv. hinterrücks

Rusça'da Kalleşçe : adj. предательский