Kamet nedir, Kamet ne demek

Kamet; bir din b. terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Boy, endam.
  • Farz olan namazdan önce okunan iç ezan

"Kamet" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Gür beyaz saçları, dik kameti, vakur yürüyüşü ile gören çarşı esnafı saygı ile selamlarlar." - H. Taner

Yerel Türkçe anlamı:

Gürültü, kavga.

Kamet isminin anlamı, Kamet ne demek:

Erkek ismi olarak; Boy, boy bos, endam. Camilerde namaza kalkmak için okunan iç ezan. Ses, gürültü.

Kamet hakkında bilgiler

İslam dininde, Kamet erkekler tarafından farz namazlardan önce okunur, Ezana benzer. Ancak kamette "Hayye ale'l-felâh" dan sonra iki defa da"Kad kâmeti's-salâtu" söylenir.

Kamet anlamı, tanımı:

Farz : Müslümanlıkta, özür olmadıkça yapılması zorunlu, yapılmaması günah sayılan ibadet. Yapmak zorunda kalınan şey, boyun borcu.

Namaz : İslamın beş şartından biri olan ve Müslümanların günde beş vakit, dinî kurallara göre yapmak zorunda oldukları ibadet, salat.

Ezan : Müslümanlıkta namaz vaktini bildirmek için müezzinin yüksek sesle yaptığı çağrı.

Kameti artırmak : Ortalığı velveleye vermek. yüksek sesle konuşmak.

Kamet getirmek : Farz namazına durmak için iç ezan okumak.

Endam : Vücut, beden, boy bos.

İslam : Müslümanlık.

Erkek : Yetişkin adam, bay, er kişi. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Koca. Sert, kolay bükülmez. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Sperma oluşturan organizma. Sözüne güvenilir, mert.

 

Taraf : Yöre, yer. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Yön, yan, doğrultu. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi.

Benzer : Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör. Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Benzeşim.

Felah : Kurtuluş, selamet, onma.

Salat : Hz. Muhammed'in adı anıldığında saygı göstermek için okunan dua. Namaz.

Boy : Uzunluk. Kumaş için ölçü. Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan. "Özlü, güzel sözler söyledi" anlamında kullanılan boy boyladı, soy soyladı özlü sözünde geçen bir söz. Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en, genişlik karşıtı. Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık.

Kametçi : Sebzeci.

Diğer dillerde Kamet anlamı nedir?

İngilizce'de Kamet ne demek? : [Kamet] v. come, arrive; result from -; reach orgasm

Almanca'da Kamet : Körpergröße