Kampçılık nedir, Kampçılık ne demek

  • Kampçı olma durumu

Kampçılık anlamı, kısaca tanımı:

Kampçı : Kamp kuran, kampta kalan kimse.

Kamp : Tutsakların veya siyasal sürgünlerin toplanıldığı yer. Kurum ve kuruluşlarda çalışanların dinlenmek, eğlenmek için gittikleri konaklama yeri. Belli bir düşünce çevresinde birleşen topluluk. Çadır, baraka vb. eğreti araçlardan oluşturulan konak yeri. Bu yerde konaklama.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır.

Olma : Olmak işi.