Kamu yararı nedir, Kamu yararı ne demek

Kamu yararı; bir hukuk terimidir.

  • Devletin gereksinimlerine cevap veren ve bu ihtiyaçları karşılayan, topluma yarar sağlayan değerler bütünü, menafiiumumiye

Sosyoloji'deki anlamı:

Genel toplumsal gönence ilişkin konular.

Bilimsel terim anlamı:

Kamusal işlem ve eylemlerin yönelmeleri gereken ereği belirleyen siyasal ve düşüngüsel değerlerin tümü. bk. kamuya yararlılık vargısı, toplum yararı.

Kamu kuruluşlarının elinde bulunan yetkilerin ve kaynakların halkın iyiliği için kullanılmasını belirleyen tüzel koşul. İyelik hakkının sınırının belirtilmesinde kullanılan ve bu hakkın özüne dokunulmamasını güvenceye bağlayan yasal ölçü.

Toplumun yararına olma durumu.

İngilizce'de Kamu yararı ne demek? Kamu yararı ingilizcesi nedir?:

public interest, public purpose, public welfare

Kamu yararı kısaca anlamı, tanımı:

Kamu : Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Hep, bütün. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.

Yarar : Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj. Çıkar. Yarayan, elverişli, uygun.

Devlet : Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Büyüklük, mevki. Mutluluk. Talih. Bu tüzel varlığın yönetim organları.

 

Gereksinim : Eksikliği duyulan şey, ihtiyaç.

Cevap : Bir soruya, bir isteğe, bir söz, bir davranış veya yazıya verilen karşılık, yanıt.

İhtiyaç : Yoksulluk, yokluk. Güçlü istek. Gereksinim.

Toplum : Topluluk. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet.

Değer : Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet.

Menafiiumumiye : Kamu yararı.

Kamu yararı kuramı : Hükümetlerin sosyal faydayı ençoklaştıracak politikaları benimsediğini ileri süren kuram. Piyasa başarısızlıklarının yaşandığı durumda bu durumu düzeltmek amacıyla devletin piyasa düzenlemeleri ile piyasaya müdahale etmesi sonucu kaynakların etkin dağılımının sağlanacağını ileri süren piyasa düzenleme kuramı. Bulguculara belirli bir süre için koruma tanınması ve ondan sonra kamu yararına kullanma anlayışı.

Kamu yararına aykırı : Kamu yararına aykırı davranışlar.

Kamu yararına çalışan dernekler : Tüzel kişiliği bulunmak üzere kurulmuş ve uyguladıkları konular bakımından kamu yararına çalışmalar yapmakta olan dernekler (Kızılay, Dil ve Tarih Kurumları, Yardım Sevenler gibi).

Diğer dillerde Kamu yararı anlamı nedir?

İngilizce'de Kamu yararı ne demek? : n. public welfare, public interest, commonwealth, commonweal

Fransızca'da Kamu yararı : le bien public, utilite publique

Almanca'da Kamu yararı : n. Gemeinnutz, Gemeinwohl