Kanıksamak nedir, Kanıksamak ne demek

  • Çok tekrarlama sebebiyle etkilenmez olmak, alışmak.
  • Bıkkınlık getirmek, usanmak

"Kanıksamak" ile ilgili cümleler

  • "Kanıksamış ve alışmış olduğumu düşünmek bile istemiyorum." - A. Ağaoğlu

Kanıksamak anlamı, tanımı:

Kanık : Kanaatkâr. Tokgözlü.

Tekrarlama : Tekrarlamak işi.

Etkilenme : Etkilenmek işi.

Alışmak : Evcilleşmek, ehlîleşmek. Bir işi tekrarlayarak kolaylıkla yapabilmek. Bağlanmak, ısınmak. Tutuşmak, yanmaya başlamak. Sürekli ister olmak, bağımlılık kazanmak. Uyar duruma gelmek, intibak etmek. Yadırgamaz duruma gelmek.

Bıkkınlık : Çok bıkmış olma durumu.

Getirmek : Erişmek veya eriştiğini sanmak. İletmek, bildirmek. Sağlamak. Gelmesini sağlamak. İleri sürmek. Bir makama atamak veya seçmek. Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak. Sebep olmak, ortaya çıkarmak. Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar.

Usanmak : Tekrarlanması, uzun sürmesi dolayısıyla bir şeyden hoşlanmaz veya sıkılır duruma gelmek, bıkmak, bezmek.

Diğer dillerde Kanıksamak anlamı nedir?

İngilizce'de Kanıksamak ne demek? : to get used/accustomed (to); to be inured (to); to be sick/tired of

Almanca'da Kanıksamak : überdrüssig werden, nicht mehr beeindruckt werden

Rusça'da Kanıksamak : v. привыкать, пресыщаться, привыкнуть, пресытиться