Kanıtlanmak nedir, Kanıtlanmak ne demek

  • Kanıtlama işi yapılmak, ispat edilmek

Kanıtlanmak anlamı, tanımı:

Kanıt : Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil. Anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey, delil. Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge, delil, iz, argüman.

Kanıtlama : Kanıtlamak işi, ispatlama.

Yapılmak : Yapma işine konu olmak. Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

İspat : Tanıt ve kanıt göstererek bir şeyin gerçek yönünü ortaya çıkarma, kanıtlama, tanıtlama, tanıt.

Edilmek : Etme işine konu olmak, yapılmak.

Diğer dillerde Kanıtlanmak anlamı nedir?

İngilizce'de Kanıtlanmak ne demek? : (nesne almayan fiil)