Kanatlı nedir, Kanatlı ne demek

Kanatlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Kanadı olan

"Kanatlı" ile ilgili cümleler

  • "Senelerden beri leylek görmüyorum. Hatta bu kanatlı yaz seyyahlarının son senelerde İstanbul'a rağbetleri az." - A. Haşim

Yerel Türkçe anlamı:

Büyük çift kanatlı kapı

Çatal kapı.

Fransızca'da Kanatlı ne demek?:

ailée, ailé

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Mardin şehri, Kocatepe nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Şanlıurfa şehrinde, Çamlıdere bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Bartın ili, Kurucaşile ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Kanatlı kısaca anlamı, tanımı:

Eş kanatlı : Kabuklu bitler, yaprak bitleri ve ağustos böcekleri gibi bitki sağlığı yönünden çok önemli familyaları içine alan, zarsı kanatları bir boyda, hortumlu böcekler takımının bir alt takımı.

Kanat : Balıklarda yüzgeç. Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ. Bir uçağın havada durmasını sağlayan taşıyıcı aerodinamik güçlerin etkilediği yatay yüzey. Fırıldak biçiminde olan şeylerde kol. Meclis, parti vb. topluluklarda düşünce yönünden özellik gösteren taraflardan her biri. Angıç. Savaş düzenindeki ordunun iki yanından her biri, cenah. Yan, taraf. Futbol, hentbol vb. takım oyunlarında hücum hattının sağ ve sol bölümü. Kapı, pencere, dolap gibi dikine açılıp kapanan şeylerin kapağı.

 

Cam kanatlılar : Kurtçukları, elma, kayın, kavak, meşe ve gürgen ağaçlarına zarar veren, kanatları camsı, hortumları körelmiş kelebekler familyası.

Çift kanatlılar : Sinekler gibi iki kanadı olan ve emici ağızları bulunan böcekler takımı, iki kanatlılar.

Düz kanatlılar : Uzunluğuna katlanan alt kanatları, az çok sert olan üsttekiler tarafından örtülen, dört kanatlı böcekler takımı.

İki kanatlılar : Çift kanatlılar.

Kın kanatlılar : Böcekler sınıfından, boynuzsu bir kın biçiminde olan birinci çift kanatları uçmakta kullanan öteki iki kanadı örten, ağız parçaları çiğnemeye, parçalamaya elverişli, bütünüyle başkalaşma gösteren bir takım.

Pul kanatlılar : Eklem bacaklılardan, kanatları geniş ve sayısız küçük pullarla örtülü, sıvıları emmek için hortum biçiminde ağzı olan, başkalaşmaya uğramış böcekleri, kelebekleri içine alan böcekler takımı, kelebekler.

Sinir kanatlılar : Saydam olan kanatları ağ biçiminde damarlarla örülü, dört kanatlı böcekler takımı.

Yarım kanatlılar : Böcekler sınıfından, ön kanatları dipten başlayarak yarıdan çoğu sertleşmiş, son bölümleri ve art kanatları zar durumda olan tahtakurusu, bit, su biti, su akrebi, fidan biti, cırcır böceği, kırmız böceği gibi böcekleri içine alan bir alt takım.

Zar kanatlılar : Arı, karınca vb. eklem bacaklıları içine alan, kanatları zar gibi saydam ve az damarlı olan hayvanlar takımı.

Kanatlı akarı : Kuşlarda ve kimi memelilerde ektoparazit olarak yaşayan, hayvanların yaşadıkları yerlerin çevresindeki insanlara, özellikle çocuklara saldırarak kan emen ve kaşıntılı deri lezyonlarıyla alerjilere neden olan akar, kırmızı akar, tavuk akarı, kuş akarı, kümes hayvanı akarı, Acarus gallinae, Dermanyssus gallinae.

 

Kanatlı at : (astronomi)

Kanatlı böcekler : Doğuşta kanatlı olan böcekler topluluğu. (zooloji)

Kanatlı çiçeği : Yabani kanatlıların, tavuk, hindi ve süs kuşlarında yaygın olarak görülen, deride, sindirim kanalında ve soluk borusunda epitel hiperplazisi, hücrelerin hacimce artışı, eoziofilik, sitoplazmik inklüzyonlar ve yangısal infiltrasyonla belirgin virüs hastalığı, bulaşıcı epitelyom, kanatlı difterisi.

Kanatlı deniz atı : (Pegasus volans) Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının kanatlı-deniz-atıgiller (Pegasidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 10 cm. Göğüs yüzgecinin ilk 5 ışını kuvvetli dikenlere değişmiştir. Doğu Hindistan Okyanusunda yaşar.

Kanatlı denizatı : Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, kanatlı denizatıgiller (Pegasidae) familyasından, 10 cm kadar uzunlukta, göğüs yüzgecinin ilk 5 ışını kuvvetli dikenlere değişmiş, Hint Okyanusu'nda yaşayan bir tür. Kemikli balıklar (Teleostei) takımının kanatlı denizatıgiller (Pegasidae) familyasından, uzunluğu 10 cm olabilen, göğüs yüzgecinin ilk beş ışını kuvvetli dikenlere değişmiş ve Doğu Hindistan Okyanusunda yaşayan bir tür.

Kanatlı denizatıgiller : Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, geri kemikli omuzlular (Catosteomi) alt takımından, göğüs yüzgeçleri kanat biçimini almış, vücutları yassı, başları boru gibi uzamış türlere sahip bir familya. Kemikli balıklardan, göğüs yüzgeçleri kanat biçimini almış, vücutları yassı, başları boru gibi uzamış türlere sahip bir familya.

Kanatlı difterisi : Kanatlı çiçeği.

Kanatlı distemperi : hastalığı.

Kanatlı enfeksiyöz bronşiti : Enfeksiyöz bronşit.

Kanatlı ile ilgili Cümleler

  • Evimizin bir kanatlı karınca sorunu var.
  • O kanatlı bir atın üzerinde uçuyor.

Diğer dillerde Kanatlı anlamı nedir?

İngilizce'de Kanatlı ne demek? : adj. alated, winged, having wings; finned, having a fin or fins

pref. ptero

Fransızca'da Kanatlı : ailé/e

Almanca'da Kanatlı : adj. beschwingt, geflügelt

Rusça'da Kanatlı : adj. крылатый, пернатый, створчатый