Kandıra nedir, Kandıra ne demek

Kandıra; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Kocaeli iline bağlı ilçelerden biri

Diğer sözlük anlamları:

[Bakınız: kındıra]

Kandıra hakkında bilgiler

Kandıra, Kocaeli'nin ilçesidir ve Kocaeli'nin kuzeyinde yer alır.

Kandıra, Kocaeli'nin sanayisi gelişmeyen tek ilçesidir. İzmit-Kandıra arasında Kandıra F Tipi Cezaevi bulunmaktadır. Ayrıca Kandıra halkının bir bölümü çalışmak için İzmit'e gitmektedir. Kandıra köylerinden ilçe merkezine yerleşen vatandaşların yanında, Kandıra'dan İzmit'e yerleşenler çoğunluktadır. Ayrıca Kandıra MYO'nun eski binası Ahmatlı mevkiinde, yeni binası ise Sakarya yolu üzerinde bulunmaktadır.

Kocaeli ilinde nüfusu 10.000’i aşan yerleşmelerin en küçüğü Kandıra’dır. Karadeniz’e açılan bir vadinin yamaçlarındaki düzlükte kurulmuş olan Kandıra, İzmit’e 48 km’lik bir yolla bağlanır. 1927'de 2.660 olan nüfusu, 1975’te 10.000’i aşmış (10.187), ama sonraki sayımlarda bu sayının altına inmiş (1980’de 8.161, 1985’te 9,329), 1990’da yeniden 10.000’i geçmiştir.

Kandıra İl Merkezi İzmit'e 46 km, yaklaşık 40 dakika uzaklıkta bulunmaktadır. İlçenin en önemli kurumlarının başında Kocaeli Üniversitesi Kandıra Meslek Yüksek Okulu Gelmektedir. Kandıra MYO İlçenin dışa tanıtılmasındaki en büyük etkendir. İlçede yoğun öğrenci nüfusu bulunmaktadır, ayrıca üniversite öğrencilerinin Kandıra Halkı içinde önemli katkıları olmaktadır. Kandıra halkının çoğunluğu üniversite öğrencilerine boş olan evlerini kiraya vererek buradan bir miktar kazanç sağlamaktadır. İlçede bakkal dükkanları, berberler, internet kafeler, kırtasiyeler ve ekmek fırınları çoğunluktadır.

 

Kandıra ile ilgili Cümleler

  • Ali beni kandıramaz.
  • Adamlar kulaktan dolma üç cümleyle beni kandıracaklarını düşünüyor.
  • Beni kandırabilirdin.
  • Ali seni kandırmış olabilir ama beni kandıramayacak!
  • Seni trol diye milleti kandıranlar var.
  • İkiz olan Mary ve ben kimlikleri değiştirerek ve herkesi kandırarak kendimizi eğlendirirdik.
  • Beni kandırabileceğini mi düşünüyorsun?

Kandıra kısaca anlamı, tanımı:

Kocaeli : Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

İlçe : Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza.

Kandıra ağacı : Mine çiçeğigillerden, güzel kokulu bir süs bitkisi (Lipia citriodora).

Kandıra otu : Buğdaygillerden, çok yıllık, sürünücü, otsu bir bitki (Calamagrostis).

Kuzey : Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer. Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. Yıldız.

Sanayi : Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, uran, endüstri.

Gelişme : Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon. Olan biten şey. Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm.

 

Cezaevi : Hükümlülerin içinde tutuldukları yapı, hapishane, mahpushane, dam, kodes, mahbes.

Bulunmak : Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Bulma işine konu olmak.

Halk : Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Yaratma. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.

Bölüm : Çağ, devir. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım.

Bağlı : Sınırlanmış, sınırlı. Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Bir bağ ile tutturulmuş olan. Kapatılmış olan, kapalı. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse.

Kandırabilme : Kandırabilmek işi.

Kandırabilmek : Kandırma imkânı veya olasılığı bulunmak. İlgili cümle: "“İstersem seni kandırabilirim, seninle oynayabilirim.”" İ. O. Anar.