Kanka nedir, Kanka ne demek

  • Kardeş kadar yakın olan kimse

Yerel Türkçe anlamı:

Yenge.

Buz pateni.

Kanka ile ilgili Cümleler

  • Kanka en iyi ve en yakın arkadaş demek.
  • Sevgili mi yoksa kanka mı?
  • Sevgili mi kanka mı?

Kanka anlamı, tanımı:

Kankan : Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı.

Kardeş : Adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü. Aralarında değer verilen ortak bir bağ bulunanlardan her biri. Yaşça küçük olan çocuk. Aynı anne babadan doğmuş veya anne babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı.

Yakın : Uzak olmadan. Aralarında sıkı ilgi bulunan. Uzak olmayan yer. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Benzeyen, andıran, yaklaşan.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Kadar : Ölçüsünde, derecesinde. Süre belirten bir söz. Bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz. Miktarda, derecede. Dek. Denli. Büyüklüğünde, genişliğinde. Gibi.

Kankal : Hardal. Meşe kozalağı Kangal

Kankala : İki omuz arası.

Kankalak : Çorba kabı. Kelebek.

Kankalemi : (Resim) Kırmızımtırak kahverengi kuru kalem. Bu kalemle yapılmış resim.

 

Kankalık : Kanka olma durumu.

Kankava : Bir eksenin ucunda iki adet demir veya lastik tekerleği, eksene bağlı bir veya iki adet torba ağı olan, ağın alt yakasında çekme sırasında dibe sürüklenerek süngerleri tutundukları yerlerden koparıp ağın içine girmesini sağlayan, zincirleri bulunan, gemiyle çekilen, sünger avcılığında kullanılan, iki lastik veya demir tekerlekli, arkasında bir veya iki torba bulunan, sürütme esasına dayanan bir av aracı.

Kankavur : 1.bk. kongurdak (I)- Çocukların ayağına takılan çıngıraklı halka. Hayvanların boyunlarına takılan küçük çan, çıngırak

Kankaz : Beştaş oyunu.