Kapış nedir, Kapış ne demek

  • Kapma işi.
  • Kapışma

Kapış anlamı, tanımı:

Kapış kapış gitmek : Çok çabuk satılmak, çok istenir olmak.

Kapış kapış yapmak : Telaşlı bir biçimde, aceleyle almak.

Kapı : Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer. Gidere yol açan gereksinim. Ev gezmesi için gidilen yer. Devlet dairesi. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân.

Kapışılma : Kapışılmak işi.

Kapışma : Kapışmak işi.

Kapışmak : Kavgaya tutuşmak. Birlikte bir şeyin üzerine üşüşüp aceleyle almak, kapmak. Hırsla güreşe başlamak. Kavgaya girmek.

Kapıştırmak : Kapışma işini yaptırmak veya bu işin yapılmasına sebep olmak.

Kapma : Kapmak işi. Hile ile elde edilen.

Kapış basacı : Motorun yükü birdenbire arttığında teklemesine engel olmak için ek yakıt gönderen karaç içindeki basaç.

Kapışabilme : Kapışabilmek işi.

Kapışabilmek : Kapışma imkânı veya olasılığı bulunmak.

Kapışan gitmek : Yağmaya uğramak, çok isteklisi olmak.

 

Kapışan kapışan : Kapış kapış.

Kapışılmak : Kapışma işi yapılmak. Çok istenilmek.

Kapışlamak : Yağma etmek. Yağma edercesine yemek.

Kapıştırma : Kapıştırmak işi.

Diğer dillerde Kapış anlamı nedir?

İngilizce'de Kapış ne demek? : n. snatching

v. snatch, scramble for, claw, take on

Rusça'da Kapış : n. хватка (F)