Kapı halkı nedir, Kapı halkı ne demek

Kapı halkı; bir tarih terimidir.

  • Sadrazam, vezir, eyalet valileri, beylerbeyleri vb. devlet büyükleri yanında hizmet gören kimselere verilen genel ad
  • Zengin ve büyük bir evde çalışanların bütünü.

Tarih'teki anlamı:

Sadrazam, vezir, eyalet valileri, beylerbeyleri ve daha başka devlet büyükleri yanında hizmet gören kimselere verilen genel ad.

Kapı halkı anlamı, kısaca tanımı:

Kapı : Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri. Devlet dairesi. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Gidere yol açan gereksinim. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân. Ev gezmesi için gidilen yer.

Halk : Yaratma. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu.

 

Sadrazam : Osmanlı Devleti'nde başbakan, veziriazam, sadır.

Vezir : Satrançta, her yöne gidebilen, önemce ikinci sırada gelen taş, ferz. Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimse.

Eyalet : Çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bir tür bağımsızlığı olan yönetim bölgesi. Osmanlı Devleti'nde en büyük sivil veya askerî yönetim bölgesi.

Vali : Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi, ilbay. Satrap.

Devlet : Bu tüzel varlığın yönetim organları. Mutluluk. Talih. Büyüklük, mevki. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.

Büyük : Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Önemli. Üstün niteliği olan. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Büyük abdest. Niceliği çok olan.

Hizmet : Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma. Bakım, özen, ihtimam. Görev, iş.