Kapı kahyası nedir, Kapı kahyası ne demek

Kapı kahyası; bir tarih terimidir.

  • Kapı kethüdası

Kapı kahyası tanımı, anlamı:

Kapı : Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Devlet dairesi. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân. Gidere yol açan gereksinim. Ev gezmesi için gidilen yer.

Kethüda : Zengin kimselerin ve devlet büyüklerinin buyruğunda çalışan, onların birtakım işlerini gören kimse, kâhya.

Kapı kethüdası : Osmanlı egemenliği altındaki beyliklerin, yabancı devletlerin, eyalet valilerinin, vezir ve beylerbeylerinin devletle ilgili işlerine bakan görevli, kapı kâhyası.