Kapı komşu nedir, Kapı komşu ne demek

  • Apartmanda aynı katta, sokakta karşı veya yan tarafta bulunan komşu, kapı karşı komşu

Kapı komşu ile ilgili Cümleler

  • Biz kapı komşusuyuz.
  • Ali kapı komşusu kızla evlendi.
  • Ali benim kapı komşum.
  • Bizim kapı komşusu tatildeyken bitkilerine bakmamızı istedi.
  • Kapı komşusuyduk.

Kapı komşu tanımı, anlamı:

Kapı komşusu yapmak : Bir yere sık gidip gelmek.

Kapı : Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer. Devlet dairesi. Ev gezmesi için gidilen yer. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân. Gidere yol açan gereksinim. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri.

Komşu : Sınır ortaklığı bulunan, mücavir. Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad.

Apartman : Birkaç katlı ve her katında bir veya birkaç daire bulunan yapı.

Aynı : Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Benzer. Aralarında ayrım olmayan. Başkası değil, yine o.

Sokak : İl, ilçe vb. yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol.

 

Taraf : Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Yön, yan, doğrultu. Yöre, yer.

Kapı komşusu yapmak : bir yere sık gidip gelmek.