Kapı tokmağı nedir, Kapı tokmağı ne demek

  • Kapıyı çalmakta kullanılan metal parça

Kapı tokmağı anlamı, kısaca tanımı:

Kapı : Devlet dairesi. Ev gezmesi için gidilen yer. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri. Gidere yol açan gereksinim. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân. Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer.

Metal : Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı. Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde. Bu maddeden yapılmış.

Parça : Güzel, alımlı kız veya kadın. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Müzik eseri. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Tane. Nesne. Pasaj. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime.

Kapı tokmağı ile ilgili Cümleler

  • Tom'un kapı tokmağından parmak izlerini sildiğini gördüm.
  • O, kapı tokmağını yavaşça çevirdi.
  • O, abartılı bir inleme çıkardı ve elini kapı tokmağına koydu.
  • Polislerin kapı tokmağında buldukları tek parmak izleri Tom'unkilerdi.
 

Diğer dillerde Kapı tokmağı anlamı nedir?

İngilizce'de Kapı tokmağı ne demek? : n. knocker, rapper, doorknocker, door handle, doorknob

Fransızca'da Kapı tokmağı : bouton de porte, bec-de-cane (becs-de-cane) [le], heurtoir [le]

Almanca'da Kapı tokmağı : n. Türklopfer