Kapıcık nedir, Kapıcık ne demek

Kapıcık; bir bitki bilimi terimidir.

  • Yumurtacığın tepesinde bulunan ve yumurtacık zarlarının iyice bitişmemesinden oluşan ağız

Osmanlıca Kapıcık ne demek? Kapıcık Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

sukaybe-i külliye

Kapıcık tanımı, anlamı:

Kapıcı : Osmanlı devlet teşkilatında saray kapılarını bekleyen görevli sınıfı. Otel, apartman vb. büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alışveriş gibi işlerle görevli kimse.

Kapı : Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri. Gidere yol açan gereksinim. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. Devlet dairesi. Ev gezmesi için gidilen yer.

Yumurtacı : Yumurta alıp satan kimse.

Tepe : Çokgende veya çok yüzlüde köşelerden her biri. Bir yerin, bir nesnenin vb.nin üstü, hizası. Yüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, çok kez tek başına, yamaçları yatık yer biçimi. İkizkenar bir üçgende eşit kenarların kesişme noktası. Başın üst, kafatasının iki kulak arasında kalan bölümü. Bakışım ekseni bulunan bir eğrinin veya yüzeyin bu eksenle kesişme noktalarından her biri. Bir şeyin en üstteki bölümü. Birinin yanı başı, baş ucu.

 

Yumurtacık : Canlılarda dişinin, döllenip oğulcuk durumuna gelmesi için çıkardığı üreme hücresi. Kapalı tohumlularda, döllenmeden sonra değişikliğe uğrayarak tohumu oluşturan bölüm.

Bitişme : Bitişmek işi, ittisal.

Kapıcıkarga : Gördüğü her şeyi almak isteyen kimse.

Diğer dillerde Kapıcık anlamı nedir?

Rusça'da Kapıcık : n. дверца (F)