Kapıcılık nedir, Kapıcılık ne demek

  • Kapıcının yaptığı iş

Kapıcılık hakkında bilgiler

Kapıcı veya apartman görevlisi, apartman ve otellerde bazı hizmetleri sağlamak için kiralanan bireydir. Apartmanlarda kaloriferi yakmak, bakkal alışverişi yapmak, güvenliği sağlamak gibi görevleri vardır.

Kapıcılık anlamı, tanımı:

Kapıcı : Osmanlı devlet teşkilatında saray kapılarını bekleyen görevli sınıfı. Otel, apartman vb. büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alışveriş gibi işlerle görevli kimse.

Kapı : Gidere yol açan gereksinim. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Devlet dairesi. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Ev gezmesi için gidilen yer. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer.

Görevli : Resmî görevi olan kimse, memur. Görevi olan, vazifeli.

Apartman : Birkaç katlı ve her katında bir veya birkaç daire bulunan yapı.

Otel : Yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, bunun yanında yemek, eğlence vb. hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletme.

 

Hizmet : Bakım, özen, ihtimam. Görev, iş. Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma.

Sağlamak : Elde etmek, sahip olmak. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek. Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

Kira : Bu biçimde tutulan taşınmaz. Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar. Bu biçimde tutulan bir şey için karşılık olarak ödenen para.

Birey : Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert. Bir türün kapsamı içine giren somut varlık. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert. Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri. İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert.

İş : Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke. Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler. Sürme.