Kapısız nedir, Kapısız ne demek

Kapısız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Kapısı olmayan
  • Bir işi olmayan.

Kapısız anlamı, kısaca tanımı:

Kapı : Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. Ev gezmesi için gidilen yer. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân. Gidere yol açan gereksinim. Devlet dairesi. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer.

Bir : Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Sayıların ilki. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Eş, aynı, bir boyda. Beraber. Aynı, benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Ancak, yalnız. Tek. Bu sayı kadar olan. Sadece. Bir kez.

Kapısız levent : Buyruğu altında çalıştığı beylerbeyi ya da vezirin görevinden ayrılması üzerine boşta kalan levent.

Kapısızlık : Kapısız olma durumu.