Kapital nedir, Kapital ne demek

Kapital; bir ticaret terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: sermaye]

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Sığır başı.

İngilizce'de Kapital ne demek? Kapital ingilizcesi nedir?:

capital

Kapital kısaca anlamı, tanımı:

Kapitalist : Anamalcı.

Kapitalistleşme : Kapitalistleşmek durumu.

Kapitalistleşmek : Kapitalist duruma gelmek.

Kapitalistleştirme : Kapitalistleştirmek işi.

Kapitalistleştirmek : Kapitalist duruma getirmek.

Kapitalizasyon : Anaparaya dönüştürme işi.

Kapitalizm : Anamalcılık.

Sermaye : Genelev kadını. Konu. Varlık, servet. Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital, meta, resülmal.

Kapitalist anarşizm : Savunma, güvenlik, adalet ve para basma gibi kamu ile özdeşleşen hizmetlerin bile piyasa mekanizması içerisinde en ideal bir biçimde sağlanabileceğine inanan, devletsiz kapitalizmi savunan felsefi görüş.

Kapitalist birikimin mutlak ve genel yasası : Marksist kurama göre, kapitalist toplumda sermaye birikimindeki artışla birlikte işçi sınıfının düşkünler tabakası ile yedek sanayi ordusunun artacağını, buna bağlı olarak da toplumdaki resmi yoksulluğun yaygınlaşacağını ileri süren yasa.

 

Kapitalist ekonomi : Üretim araçları mülkiyetinin özel kişilere ait olduğu; yatırım, üretim, bölüşüm, gelir ve fiyatların piyasa mekanizması içerisinde serbestçe belirlendiği iktisadi sistem.

Kapitalist planlama : Kapitalist ekonomide özel kesim için yol gösterici ve kamu kesimi için emredici niteliğe sahip iktisadi planlama.

Kapitalist sistem : Üretim araçlarının sahipliğinin ve denetiminin kârını ençoklamak amacındaki özel kesimin elinde olduğu, özel mülkiyet, girişim özgürlüğü, seçim özgürlüğü, iktisadi rasyonellik, sınırlı devlet ve serbest rekabete dayalı iktisadi ve sosyal sistem. Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, üretim araçları mülkiyetinin kapitalist sınıfın elinde olduğu, ücretli emeğe dayalı toplum. krş. köleci sistem, sosyalist sistem 2, ilkel komünal sistem, feodal sistem 2

Kapitalist toplum : Kapitalist sistemin ve kapitalist üretim ilişkilerinin geçerli olduğu toplum.

Kapitalist ülke : Kapitalist ekonominin veya kapitalist toplumun egemen olduğu ülke. krş. kapitalist sistem

Kapitalist üretim biçimi : Marksist yaklaşımda, üretim araçları mülkiyetinin kapitalist sınıfın elinde olduğu, ücretli emeğin yarattığı artık değere dayanan üretim biçimi.

Kapitalist üretim ilişkileri : Marksist yaklaşımda, üretim araçları mülkiyetinin kapitalist sınıfın elinde bulunduğu, emek gücünün metalaştırıldığı ve üretimin temel amacının artık değer üretimi olduğu üretim ilişkileri.

Kapitalist üretken emek : Marksist yaklaşımda maddi mallar üreterek artık değer kitlesine katkı yapan emek. Ancak Marksist yaklaşımda bu tanım durağan olmayıp, kapitalizmin gelişme aşamaları ve işbölümüne göre değişebilmektedir.

 

Kapital ile ilgili Cümleler

  • Kapitalizmin de komünizmin de kendilerine göre artıları ve eksileri var.
  • Kapitalistler onları asacağımız ipi bize satacaklar.
  • Kapitalizmi sizden öğrenecek değilim.
  • Kahrolsun kapitalizm!
  • Jale her zaman sol eğilimli olmuştur, ama o Sol Parti için mecliste bir koltuğa sahip olduğundan beri, o, ​​radikal kapitalizm eleştirisi ile bir medya yıldızı oldu.
  • Adalet kapitalizmde mi sağlanır?
  • İsa bir kapitalistti.
  • Ali girişimci bir kapitalist.
  • Rusya kapitalist değildi.

Diğer dillerde Kapital anlamı nedir?

İngilizce'de Kapital ne demek? : [Kapital] n. capital, city where national or regional government is located, property, assets, wealth

adj. capital, main, chief, principal; punishable by death

adv. capitally, in a capital way; excellently

Fransızca'da Kapital : capital [le]

Almanca'da Kapital : n. Einschuss, Geld, Geldmittel, Kapital

Rusça'da Kapital : n. капитал (M), прописной: прописная буква (F)