Karışım nedir, Karışım ne demek

 • Birden çok şeyin karıştırılmasıyla elde edilen veya ortaya çıkan şey
 • İki veya daha çok maddenin kimyasal tepkimeye girmeden bir araya gelmesi, mahlut.

"Karışım" ile ilgili cümleler

 • "Melez bir insan ırkının karışımı, bu adama kuvvet vermiş." - M. Ş. Esendal

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

Bir evre içinde çözünmeden bir arada bulunan birkaç özdek.

Gazlararası çözelti.

Kimya'daki anlamı:

İki ya da daha çok maddenin fiziksel yöntemlerle ayrılabilecek biçimde her hangi bir oranda bir araya gelmesi ile oluşan sistem.

Bilimsel terim anlamı:

İki ya da daha çok özdeğin fiziksel yöntemlerle ayrılabilecek biçimde, herhangi bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan toplam kütle.

Karışırlık özelliği gösteren özdeklerin, karışarak oluşturdukları özdek.

fizik, kimya: İki ya da daha çok özdeğin kimyasal bir tepkime olmaksızın bir araya gelmesi ve bu olayın sonucunda ortaya çıkan kimyasal özdek.

İngilizce'de Karışım ne demek? Karışım ingilizcesi nedir?:

mixture

Fransızca'da Karışım ne demek?:

confusion

Osmanlıca Karışım ne demek? Karışım Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

mahlût

Karışım hakkında bilgiler

Karışım, birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur. Saf maddeler element ve bileşiklerden oluşur. Fakat; maddelerin çoğu ne tek bir elementtir; ne de tek bir bileşiktir. Maddelerin çoğu saf madde olmayan karışımlardır. Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır.

 

Karışımlara örnek olarak; toprak, hava, içme, süt, ayran, tunç, Türk kahvesi, çay vb. verilebilir. Benzin, mazot, gaz yağı ve odun gibi ticari maddeler de karışımdır. Karışımı oluşturan bileşenler birbirleriyle sadece karışmışlar, kimyasal bağlarla birbirlerine bağlanmamışlardır. Karışım içinde kendi kimyasal ve fiziksel özelliklerini korurlar.

Örnek 1: Havanın büyük bir kısmı azot ve oksijen gazlarından oluşur. Havayı oluşturan oksijen ve azot gazları özelliklerini muhafaza etmektedir. Bu gazların özellikleri, saf haldeki özellikleriyle aynıdır.

Örnek 2: Deniz suyunun büyük bir kısmı su ve tuzdan oluşur. Deniz suyundaki tuz ve su özelliklerini muhafaza etmektedir.

Karışım ile ilgili Cümleler

 • Karışım çok kuru olduğu zaman, bir çay kaşığı soğuk su daha ekle.
 • Karışıma 100 gram şeker ekle.
 • Kakofoni ızgara seslerin bir karışımıdır.
 • Triton'un, taş ve buz karışımı olduğu düşünülür. Yüzeyinin sıcaklığı -245 Celsius derecedir ve azot ve metandan oluşan ince bir atmosferi vardır.
 • Kırmızı ile mavinin karışımından mor elde edildiğini biliyor muydunuz?
 • Karışıma 100 gram şeker ekleyin.
 • Bu kahve Java ve Brezilya'nın bir karışımıdır.
 • Küçük İsrail devleti, eski ve yeni olağanüstü karışımı size sunmaktadır.
 • Herkesin bildiği gibi hava, gazların bir karışımıdır.
 • Kırmızı ile mavinin karışımından mor elde edildiğini biliyor muydun?
 

Karışım anlamı, tanımı:

Karış : Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık.

Madde : Bir cismi oluşturan öge, öz. Molekül. Duyularla algılanabilen nesne. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Para, mal vb. ile ilgili şey. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm.

Kimyasal : Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

Gelme : Gelmek işi. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Gelmiş olan. Yetişme.

Ortay : Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen (çizgi). Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi).

Tepkime : Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon, teamül.

Girme : Girmek işi.

Mahlut : Katışık. Karışım.

Değişme : Değişmek işi. Değişim.

Şekil : Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi. Biçim. Bir konuyu açıklamaya yarayan resim veya çizim. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim. Anlatım biçimi. Biçim.

Toplu : Hepsi bir arada bulunan, toplanmış. Bir arada, bütün, kombine. Topu olan. Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Düzenlenmiş, dağınık olmayan. Vücutça dolgun.

Karışım düzenleyicisi : Benzin püskürtmeli motorlarda karışım oranını gerekli düzeyde tutan aygıt.

Karışım hazırlatma : Karaçtan geçen havanın içine belirli oranda yakıt karıştırma işlemi.

Diğer dillerde Karışım anlamı nedir?

İngilizce'de Karışım ne demek? : n. mixture, mix, blend, combo, admixture, alloy, amalgam, amalgamation, commixture, concoction, farrago, hodge podge, hotchpotch, intermixture, medley, melange, potpourri

Fransızca'da Karışım : mélange [le], mixture [la], amalgame [le]

Almanca'da Karışım : n. Gemenge, Melange

Rusça'da Karışım : n. смесь (F)