Karın içi yağ nekrozu nedir, Karın içi yağ nekrozu ne demek

Karın içi yağ nekrozu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Pankreas nekrozu sonucu açığa çıkan proteolitik ve lipolitik enzimlerin etkisiyle öncelikle pankreas çevresinde daha sonra da karın boşluğu yağ dokularında oluşan enzimatik yerel doku ölümü, intraabdominal yağ nekrozu, karın yağı nekrozu.

Karın içi yağ nekrozu anlamı, tanımı

İçi : Bir memleketin saygı duyulanı, ileri geleni. İçin

Yağ nekrozu : Yağ dokusunun mat, beyazımsı ve tebeşir tozu gibi beyaz çökeltiler oluşturmasıyla belirgin yerel ölümü. Akut pankreas nekrozu sonucu lipazların serbest hâle gelmesiyle veya basınç ve mekanik nedenlerle deri altı yağ dokusunda biçimlenir.

Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Kadın. Yaşlı, ihtiyar.

Karın : İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi. Mide. Döl yatağı. Bazı şeylerde şiş ve içi boş bölüm. Gelen ve yansımış dalgaların girişimiyle oluşan duraklı dalgalarda en büyük genlikte titreşen noktalar. Ahlaki açıdan kabul edilemeyen şeyleri kabullenme. İç, gönül, akıl, kafa.

Nekroz : Canlı maddelerin fiziksel ve kimyasal değişimi.

Yağ : Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde. Güzel kokulu bitkilerden çıkarılan uçucu, kokulu ve sıvı madde. Abartılı övgü. Vücudun, atılması gereken amonyak, üre vb. maddelerini içine alarak deriden sızan ve ter kokusunu veren madde. Vazelin, mazot gibi yağları andıran ve sanayide kullanılan bir mineral madde.

 

İntraabdominal yağ nekrozu : Karın içi yağ nekrozu.

Karın yağı nekrozu : Karın içi yağ nekrozu.

Lipolitik enzimler : Lipaz.

İntraabdominal : Karın boşluğunda bulunan.

Karın boşluğu : Kaburga kemikleriyle kalça kemiklerinin arasında vücudun her iki yanında bulunan bölge.

Proteolitik : Proteinleri parçalama yeteneğinde olan. Proteaz enzimi içeren mikroorganizma.

Karın yağı : İç yağı.

Öncelikle : Öne alınarak, daha önce olarak.

Lipolitik : Bir yağı alkol veya asidine ayrıştıran reaktif. Lipit ve lipit türevlerini parçalayabilme özelliği, lipaz enzimi içeren mikroorganizma. Yağları parçalayan.

Yağ doku : Vücutta yağ tabakalarını oluşturan doku.

Pankreas : Midenin arkasında bulunan, boşaltıcı kanallarıyla onikiparmak bağırsağına bağlı, iç ve dış salgıları olan iri bir organ.

Öncelik : Bir şeyin öbüründen önce olması durumu, takaddüm.

Diğer dillerde Karın içi yağ nekrozu anlamı nedir?

İngilizce'de Karın içi yağ nekrozu ne demek ? : intra-abdominal fat necrosis