Karşılık nedir, Karşılık ne demek

 • Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele.
 • Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat.
 • Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel.
 • Cevap, yanıt.
 • Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz

"Karşılık" ile ilgili cümle

 • "Haykırışlarına etraftan karşılık gelmiyordu." - H. R. Gürpınar
 • "Sonra temaşa kelimesi doğrudan doğruya tiyatro kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır." - A. K. Tecer
 • "Bir buçuk aylığının karşılığı olan üç yüz lira hatırı sayılır bir para idi." - R. H. Karay

Yerel Türkçe anlamı:

Ayna.

Hukuki terim anlamı:

bedel.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

İktisadi karar birimleri tarafından istenen veya gereksinim duyulan paranın verilmesi, ödeneğin veya malların sağlanması.

Zanaat Ticaret alanındaki sözlük anlamı:

Tornada bulunan bakırı kalıba almağa yarayan ağaç araç. (-Maraş)

Bilimsel terim anlamı:

İnanca.

Kâğıt para karşılığı değerli maden.

Herhangi bir nesnenin karşılığı olan para.

Divan yazınındaki "nazire" karşılığı kullanılan bir terim.

İngilizce'de Karşılık ne demek? Karşılık ingilizcesi nedir?:

answerback, provision, cover

Osmanlıca Karşılık ne demek? Karşılık Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

 

cevap

Karşılık kısaca anlamı, tanımı:

Karşılık vermek : Küçük büyüğüne karşı gelmek. cevap vermek, yanıt vermek.

Karşılıkta bulunmak : Cevap vermek.

Karşılıklı : İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil. Birbiriyle ilgili olarak. Birbirlerine karşı bir biçimde. Birbirine karşı bulunan.

Karşılıklı yapraklar : Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar.

Karşılıksız : Karşılığı olmayan. Karşılık verilmeyerek. Karşılık gerektirmeyen.

Karşılıksız aşk : Kişinin kendince yarattığı aşk, tek yanlı aşk.

Karşılıksız çek : Ödenecek paranın bankadaki hesapta olmadığı çek.

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

Taraf : Yöre, yer. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yön, yan, doğrultu.

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Mukabele : Karşılık verme, karşılama, karşılık. Karşı gelme, başkaldırma. Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken Kur'an okumasını bilenlerin gözleriyle Kur'an'ı takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi. Karşılaştırma, karşılıklı yapılmış olan okuma.

Aynı : Başkası değil, yine o. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Benzer. Aralarında ayrım olmayan.

Cevap : Bir soruya, bir isteğe, bir söz, bir davranış veya yazıya verilen karşılık, yanıt.

 

Yanıt : Cevap. Canlı organizmaların tedavi veya diğer nedenlerle maruz kaldığı maddelere, durumlara karşı gösterdiği tepkime, reaksiyon.

Karşılık borçlancısı : Borçlusundan alacağını sağlayamayan kişiye borçlanımda bulunan kişi.

Karşılık fonları : İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin denizaşırı ülkelere dolarla yaptığı dış yardımların karşılığının yardım alan ülkenin ulusal parası ile kendi ülkesinde bir bankaya yatırmasından oluşan ve o ülkelerdeki ABD’nin elçilik giderlerini karşılamak ve şirketlerine kredi vermek amacıyla kullanılan fonlar.

Karşılık ilkesi : İki ülke uyruklarına aynı hakların tanınması ilkesi.

Karşılık inancası : Borçludan alacağını alamayan borçlancıya, kefile borçlanım yükleminde bulunan kişi. Bankalarca verilen inancaları sağlamlaştırmak amacıyla aldıkları karşılık inanca.

Karşılık verme : Karşı yönde işlenen ağacın liflerinin kopması.

Karşılıklar : Belirli bir duruma gelen ya da gelmesi beklenen ancak niceliği kesinlikle kestirilemeyen ve girişim için bir borç niteliğinde görünen belirli bazı dokuncaları karşılamak amacıyla sayışımlarda yapılan ayırmalar.

Karşılıklı açılar : (matematik)

Karşılıklı akreditif : Transit ticarette, aracı vasıtasıyla yapılan satışlarda kullanılan aracı firmanın hem dışalımcı hem de dışsatımcı olduğu durumda, bu firmanın satış yapacağı ülkede lehine açılmış bulunan akreditifi güvence göstererek, kendisinin dışalım yapacağı ülke (firma) lehine bir açabildiği akreditif türü.

Karşılıklı aktarma : Ayaktopu vuruş beceri (teknik)lerine göre iki oyuncunun topa, kullanılır biçimlerde karşılıklı olarak vurmaları ile yapılan çalışmalar.

Karşılıklı alacaklar : Kişilere ilişkin iki yönlü, sayışımdan doğan alacaklar.

Karşılık ile ilgili Cümleler

 • Karşılıklı birbirimize kızgınlıklarımızda ikimizin de haklı olduğu noktalar vardı.
 • Karşılıklı çıkarlar bulursanız, birbirinizle anlaşırsınız.
 • Duygu karşılıklıydı.
 • Limonlar karşılıksız bir aşk anlamına gelirken portakallar mutlu bir aşk anlamına gelir,
 • Ben onun sahtekarlığına karşılık veremem.
 • Karşılıklı anlayış, barışı sağlar.
 • Karşılıklı adımlar atmak gerekmektedir.
 • Karşılık olarak ne yapmak zorundayım?
 • Karşılık olarak sana ne verebilirim?
 • Hiç kimse bana karşılık vermedi.
 • Karşılık olarak ne istiyorsun?
 • Öyle karşılık vermemelisin.
 • Tartışma karşılıklı saygıya dayalıdır.
 • Evlilik karşılıklı olarak ve son derece eğitici olmalı.

Diğer dillerde Karşılık anlamı nedir?

İngilizce'de Karşılık ne demek? : adv. as against

n. equivalent, provisions, return, wages, answer, reply, payoff, consideration, counter, counterbalance, counterpart, offset, payment, provision, quid pro quo, quittance, reciprocation, recompense, remuneration, repayment, requital, response, reward

Fransızca'da Karşılık : réplique [la], réponse [la], de retour, compensation [la], représailles, équivalent [le], réciproque [la], rémunération [la]

Almanca'da Karşılık : n. Antonym, Antwort, Deckung, Entgegnung, Entgelt, Entsprechung, Erwiderung, Gegenstück, Gegenteil, Gegenwert, Replik, Valuta

Rusça'da Karşılık : n. соответствие (N), эквивалент (M), ответ (M), реплика (F), отплата (F), взаимность (F), возражение (N)

adv. взамен