Kara kuvvetleri nedir, Kara kuvvetleri ne demek

Kara kuvvetleri; bir askerlik terimidir.

Kara kuvvetleri hakkında bilgiler

Kara kuvvetleri, bir devletteki ordunun kolluk kuvvetidir. Devleti kara yoluyla dıştan gelecek tehditlere karşı koruyan bir kuvvet olup karadan karaya, karadan havaya ve karadan denize askerî harekat da düzenleyebilir.

Genelkurmay başkanlığına'na bağlıdır. Bazı devletlerde asker sayısından kaynaklanıp bazı askeri birimler olmasada Kara Kuvvetleri birimleri küçükten büyüğe şöyledir; Tim, Manga, Takım, Bölük, Tabur, Alay, Tugay, Tümen, Kolordu, Ordu ve Ordular Grubu olarak sıralanır.

Tank, savaş topu, obüs gibi ağır silahları kullanmakla beraber hava kuvvetlerinden de bağımsız helikopterlere sahiptirler. Ayrıca kara kuvvetleri hemen hemen tüm devletlerde en çok personele sahip bir askeri kuvvettir. Kara kuvvetlerinin bir yönetici başkomutanı vardır. En yüksek rütbesi hava kuvvetleri ile ortaklaşa kullandığı Mareşal rütbesidir.

Kara kuvvetleri anlamı, kısaca tanımı:

Gelecek : Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati. Zaman bakımından ileride olması, gerçekleşmesi beklenen, müstakbel.

 

Asker : Orduda görev yapan erden generale kadar herkes. Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan. Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli. Er. Askerlik görevi veya ödevi.

Kuvvet : Bir ülkenin silahlı gücü. Şiddet, zor, cebir. Fiziksel güç, takat. Yetke, erk, nüfuz. Dayanıklı olma durumu. Güç. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik.

Ordu : Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri. Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri. Amaç, nitelik vb. yönlerden benzeyen insanların bütünü. Çok sayıda insan, kalabalık. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü.

Kuvve : Yeti. Düşünce, niyet. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü.

Ülke : Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Devlet.

Saldırı : Kötülük yapmak, yıpratmak amacıyla doğrudan doğruya silahlı veya silahsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz.

Tehlike : Gerçekleşme ihtimali bulunan fakat istenmeyen sakıncalı durum. Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara.

Korumak : Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden, zor bir durumdan uzak tutmak, esirgemek, muhafaza etmek, vikaye etmek, sıyanet etmek. Süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemek. Bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek. Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemek, himaye etmek. Tehlikeli, zararlı durumları önlemek. Karşılamak, denk gelmek. Tehlikeye karşı denetimi altında bulundurmak, savunmak, müdafaa etmek.

 

Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

Teşkilat : Örgüt.

Silahlı : Silahı olan.

Devlet : Büyüklük, mevki. Mutluluk. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Talih. Bu tüzel varlığın yönetim organları.

Diğer dillerde Kara kuvvetleri anlamı nedir?

İngilizce'de Kara kuvvetleri ne demek? : n. land forces, ground forces

Fransızca'da Kara kuvvetleri : armée de terre, les forces de terre