Kara sevda nedir, Kara sevda ne demek

  • Umutsuz ve güçlü aşk
  • Kişinin belirli bir neden olmadan çöküntü durumuna girip çevreden gelen uyaranlara kapanması, güçlü suç ve günah duyguları içine düşmesi durumu, malihülya, melankoli.

Bilimsel terim anlamı:

Kişinin belirli bir neden olmadan çöküntü durumuna girip çevreden gelen uyaranlara kapanması ve güçlü suç ve günah duyguları içine düşmesi durumu.

İngilizce'de Kara sevda ne demek? Kara sevda ingilizcesi nedir?:

melancholia

Kara sevda anlamı, kısaca tanımı:

Sevda : Güçlü sevgi, aşk. Aşırı ve güçlü tutku, istek.

Kara sevdalı : Kara sevdaya tutulmuş, melankolik.

Umutsuz : Düzeleceği veya iyileşeceği sanılmayan, ümitsiz. Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit.

Güçlü : Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu. Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Nitelikleri ile etki yaratan, etkili. Şiddeti çok olan.

Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Erkek. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.

Çöküntü : Jeolojik bir olay sonunda oluşan toprak çöküklüğü. Çoğunluğa ilişkin satın alma gücünün durması, satış değerlerinin düşmesi, çalışma gücünün azalması vb. sebeplerle ortaya çıkan ekonomik durum, bunalım, kriz, depresyon. Çökme. Çöken şeylerin kalıntısı, enkaz. Suyun dibine çöken şeyler.

 

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Çevre : Yağlık. Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi. Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst. Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü. Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit. Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam. Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit.

Uyaran : Bir uyarım, bir tepki yaratan herhangi bir güç, uyarıcı. Uyarma işini yapan (kimse veya şey), münebbih. Organizmada uyarım yaratan, uyarıcı.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Aşk : Asklı mantarlara özgü üreme organı.

Diğer dillerde Kara sevda anlamı nedir?

Fransızca'da Kara sevda : humeur nuire

Almanca'da Kara sevda : n. Schwermut