Karasenir nedir, Karasenir ne demek

Karasenir; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir.

Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı:

Nevşehir ili, Kozaklı ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Karasenir hakkında bilgiler

Karasenir Kasabası, Nevşehir ilinin Kozaklı ilçesine bağlı bir Kasabadır.Bağlı bulunduğu Kozaklı ilçesine uzaklığı 8 kilometre'dir.1964 yılında kasaba olmuştur.2008 yılında,meclis kararı ile nüfus yetersizliğinden dolayı Köy statüsüne geçirilmesine karar verilmiş ancak Karasenir Belediyesi'nin açtığı dava üzerine Kasaba olarak kalmasına karar verilmiştir. Karasenir Kasabası'nın tarihi ile ilgili kesin bilgiler bulunmamaktadır.Kasaba hakkındaki bilgiler kasabanın yaşlılarından edinilmiştir.Ancak bu bilgiler rivayet olmakla birlikte çelişkili bilgilerdir.Bu rivayetlerden birisinde Kasabaya ilk yerleşenlerin Şereflikoçhisar yakınlarındaki Karasenir Dağından göç ettikleri söylenmektedir.Bir diğer söylenti ise Konya'da bulunan Karasenir Köyünden göç ettikleridir.Başka bir rivayet ise Karasenir Kasabası ahalisinin Haremeyn Aşireti mensubu oldukları ve Oğuzların Bozok Kolunun Yıldızhan Oğulları Boyuna bağlı Avşar Türklerinden "Senir" Aşireti mensupları olduklarıdır.Kasabanın isminin ise Kuzey anlamına gelen Kara ve Düz arazideki çıkıntı anlamına gelen Senir kelimelerinin birleşmesinden türediği tahmin edilmektedir. Karasenir Kasabası, İç Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. Kasabanın içerisinden yerel adı Karasu (Kozanözü veya Boğazlıyan Çayı) olan bir çay geçmektedir.8 km Güneyinde Kozaklı ilçesi, Doğusunda Kanlıca kasabası, Batısında Karahasanlı Kasabası bulunmaktadır. İl merkezi olan Nevşehir'e uzaklığı 80 km olup, çevre iller olan Kayseri,Kırşehir ve Yozgat'a ortalama uzaklığı 85 ile 100 km arasında değişmektedir. Kasaba ,Ankara-Kayseri tren yolu üzerinde bulunmaktadır.Kasaba'da tren istasyonu bulunmaktadır.Tren yolu aynı zamanda Kasabanın en önemli ulaşım aracıdır.Karasenir Kasabası'na,Karasenir belediye otobüslerinin belirli saatlerdeki seferleri ile ilçe merkezi olan Kozaklı'dan ulaşım imkânı vardır.Kozaklı'ya uzaklığı 8 kilometre'dir.

 

Karasenir anlamı, kısaca tanımı

Karas : Büyük küp

Kara : Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak. Kötü, uğursuz, sıkıntılı. Yüz kızartıcı durum, leke. En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı. Esmer. Bu renkte olan. İftira.

Nüfus yetersizliği : Bir toplumda ya da toplumsal kümede ulaşılmaya değer sayılan amaçların gerçekleştirilmesine yetecek sayıda bir nüfusun bulunmaması durumu.

 

Şereflikoçhisar : Ankara iline bağlı ilçelerden biri.

Karahasanlı : Adana şehrinde, Karaisalı ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Ankara şehri, Karaali bucağına bağlı bir yer. Nevşehir ili, Karahasanlı bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Kesin bilgi : Doğruluğundan kuşkulanılmayan bilgi.

Boğazlıyan : Yozgat iline bağlı ilçelerden biri.

Karahasan : Bartın ilinde, Ulus ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Erzurum ili, Aşkale belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Muş şehrinde, Karahasan bucağına bağlı bir bölge. Ordu kenti, Çatalpınar ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer. Ordu ilinde, Gölköy ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Sivas ilinde, Zara belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Uşak ili, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Kilometre : 1.000 metrelik uzunluk ölçü birimi (km).

Söylenmek : Söyleme işi yapılmak. Kendi kendine konuşmak, kendi kendine bir şeyler söylemek. Sızlanmak, yakınmak. Çıkışmak, azarlamak, eleştirmek.

Geçirilme : Geçirilmek işi.

Çelişkili : Çelişme durumunda olan, çelişken, çelişmeli, çelişik, çatışık, mütenakız.

Yıldızhan : Talihi güzel olan hükümdar. Elâzığ ilinde, Hazar bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Birlikte : Bir arada, beraberce, hep beraber. Yanında, beraberinde. Beraber.

Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak.

İstasyon : Tren, metro durağı. Araştırma kuruluşu. Satış, bakım, aşı vb. işler yapılmış olan kuruluş veya yer.

Belediye : İl, ilçe, kasaba, belde vb. yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su, toplu taşıma ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, başkanı ve üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan örgüt, şehremaneti. Bu örgütün bulunduğu bina.

Değişmek : Başka bir biçim veya duruma girmek, tahavvül etmek. Değiştirmek. Karşılıklı alıp vermek, mübadele etmek. Yerine başka şey veya kimse gelmek.

Birleşme : Birleşmek işi.

Hakkında : İlgili olarak, üzerine.

Diğer dillerde Karasal yamaç anlamı nedir?

İngilizce'de Karasal yamaç ne demek ? : continental slope