Karate nedir, Karate ne demek

Karate hakkında bilgiler

Karate, Japon silahsız savaş sanatı Karate-Do (空手道:からてどう), için yaygın kullanılan kısaltılmış terim olup Japonca kara (空:から) boş + te (手:て) el + do (道) yol, sanat kelimelerinden oluşmakta ve silahsız elin yolu/sanatı anlamına gelmektedir. Zen Budizmi ve Japon kültürü ile yoğrulan Karate, kişinin kendini; bedensel ve zihinsel olarak eğitmesi ilkesi üzerine kurulu, eğitim sistemi sayesinde insanı şiddetten uzaklaştıran, barışçıl duygular beslemesini sağlayan bir disiplindir.

Karate Okinawa adasında doğmuştur. Çin (özellikle Fujian) kaynaklı kempo tekniklerinin Ryukyu adalarının yerli dövüş stilleriyle kaynaştırılması sonucu Okinawa'nın çeşitli yer isimleriyle adlandırılan (Naha-te, Shuri-te, Tomari-te, vb.), ustadan ustaya önemli farklılıklar gösteren ve toplam bir terim olarak "Karate" (唐手) olarak bilinen savaş sanatları doğmuştur. Karate'nin bu erken dönemine ilişkin en önemli belge Çince yazılmış olan ve 20. yüzyıl başlarına kadar yaygın olarak kullanılan Bubishi (武備志) adlı kitaptır. Geleneksel Okinawa toplumunda Karate pēchin (親雲上) adı verilen samuray sınıfı tarafından öğreniliyordu.

 

Japon Budo'sunun Karate üzerindeki etkisinin 19. yüzyıla kadar sınırlı olduğu söylenebilir. Ancak 20. yüzyıl başında başta Gichin Funakoshi olmak üzere çeşitli Okinawalı ustaların Japonya'ya yerleşmeleri sonucu Karate Budo ile uyumlulaştırılmaya başlanmıştır. Bu aşamadan itibaren, gendai budō (現代武道) adı verilen modern Japon savaş sanatları ile birlikte gelişimini sürdüren Karate, biçim ve anlayış yönünden Jigoro Kano'nun Jujutsu kökenli Judo'yu yaratmasından önemli ölçüde etkilenmiştir. Yine bu dönemde Karate'nin "boş el" anlamına gelen 空手 biçiminde yazımı yaygınlaşmıştır.

İkinci Dünya Savaşı'na kadar Japonya'da dahi çok bilinen bir dövüş tekniği değildi. Daha sonraları ABD'li işgali sırasında popülerliği artmıştır. Fakat Amerikan ordusu işgal sırasında kendine karşı kullanılma riskinden ürktüğü için bu savaş sanatının bir savunma sporuna çevirilmesini istedi. Bu istek o zaman Karate'nin duyulmasında büyük rol oynayan Funakoshi tarafından karşılandı ve Karate'nin ilk spor versiyonu oluşturuldu. Bu sayede öğrenmesi yıllar alan ve oldukça zor olan sanat tüm dünyada popüler hale gelebilmiştir. Daha sonra öğrencileri tarafından stili, Ustanın şiir yazarken kullandığı mahlası olan Shōtō, yer, okul anlamına gelen Kan ve metod, stil anlamına gelen Ryū kelimelerinin birleşimi olan Shōtōkan-ryū (松濤館流) veya kısaca Shotokan (松濤館) olarak adlandırılmıştır.

Karate ile ilgili Cümleler

  • Karate öğrenmek istiyorum.
  • Ali karate öğretmeni Sensei'yi arar.
  • Tom'a karate öğretmemi ister misin?
  • Ali hâlâ ortaokulda iken karate çalışmaya başladı.
  • Ben karate kulübünün üyesiyim.
  • Ben karatede siyah kuşağım.
  • Tom'un karate'de siyah kuşağı var.
  • Sana biraz karate öğreteceğim.
  • Karate yapmaya 5 yaşımdayken başladım.
 

Karate kısaca anlamı, tanımı:

Kurulu : Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş.

Japon : Japonya'ya özgü olan. Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

Köken : Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları. Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap. Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin. Soy, asıl. Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe.

Dövüş : Tokat, yumruk, tekme gibi saldırışlarla yapılmış olan kavga. Dövme işi.

Karateci : Karate yapan kimse.

Karatecilik : Karatecinin yaptığı iş.

Ayak : Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste. Kömür ocaklarında kömürün çıkarıldığı galeri. Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler. Halk edebiyatında uyak. Altılı ganyanda yer alan her bir koşu. Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi. Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü. Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri. Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri. Basamak. Bacak. Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta. Vücudun belden aşağı bölümü. Yarım arşın veya 30,5 santimetre uzunluğundaki ölçü birimi, kadem, fit, fut. Futun küpü alınarak hesaplanan değer. Göl ayağı.

Yumruk : Parmakların kapanmasıyla elin aldığı biçim. Elin bu biçimiyle yapılmış olan vuruş. Baskı.

Vuruş : Tempo. Vurma işi. Bir ölçüyü oluşturan eşit sürelerden her biri, darp. Bir kuvvetin etkileme süresi ile şiddetinin çarpımından çıkarılan nicelik.

Yöntem : Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika. Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

Silah : Savunmak veya saldırmak için kullanılan nesne, etken araç. Bir konuda etkili her şey. Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç.

Savaş : Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele. Uğraşma, kavga, mücadele. Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal.

Sanat : Zanaat. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. Bir şey yapmada gösterilen ustalık.

Karate filmi : Kung Fu filminin bir çeşidi.

Karateke : Denizli kenti, Honaz ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. İzmir şehri, Tire ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Sakarya ilinde, Söğütlü ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

Karatekeli : İzmir ilinde, Kınık ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Karatekin : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Esmer kimse. Bursa ilinde, İznik belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Çankırı ilinde, Korgun ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Karatepe : Amasya kenti, Alıcık nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Ankara şehri, Çandır bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Antalya şehri, Gazipaşa ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Antalya şehri, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Aydın ili, Köşk ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Çankırı şehrinde, Korgun belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Çorum şehrinde, Alaca ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Diyarbakır şehri, Salat bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Erzurum şehri, Tekman belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Eskişehir kenti, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Kocaeli kenti, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Konya ilinde, Sarayönü ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Malatya ili, Çolaklı bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Osmaniye ilinde, Kadirli ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Şanlıurfa kenti, Çamlıdere bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Şanlıurfa şehrinde, Şehitnusretbey bucağına bağlı bir bölge. Trabzon kenti, Araklı ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge. Trabzon kenti, Vakfıkebir ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Karaterzi : Malatya ilinde, Doğanşehir ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Diğer dillerde Karate anlamı nedir?

İngilizce'de Karate ne demek? : n. Japanese method of self-defense which does not use weapons

n. carat, unit of weight in gold and precious stones

n. carate, Japanese method of self-defense which does not use weapons (also Karate)

Fransızca'da Karate : karaté [le]

Almanca'da Karate : n. Karate

Rusça'da Karate : n. каратэ (N)