Karde nedir, Karde ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Pot, buruşukluk (dikişte).

Karde ile ilgili Cümleler

 • O erkek kardeşinin en son görüldüğü yere döndü.
 • Kardeş olmak mı zor, kardeş kalmak mı?
 • “Bu çocuk bir bayram günü tanışıp kardeşlik ettikleri sarışın çocuk mu?”
 • Eve geldiğimde küçük kız kardeşim gitar çalıyordu.
 • Kardeşlikten söz edenler ya herkese eşit davranmalı ya da ibneliğe devam etmeli. Seçim senin Chucky.
 • Tom'un 13 yaşında bir kız kardeşi var.
 • Kardeşimi en son ne zaman gördünüz?
 • Kardeş, büyük ünlü uyumunda kalınlık kuralına uymaz.
 • Kardeşler arasında çok gerginlik var.
 • Tom'un üç tane kız kardeşi vardı.
 • Kardeş geçeceksiniz bunları Tom'u seviyoruz falan fıstık, Tom'un hakkını yediniz.
 • Kardeşimi seviyorum.
 • Kardeşinin orda yaşadığını nasıl öğrendin?
 • Tom'un bir tane üvey kız kardeşi vardır.

Karde ile ilgili Atasözü veya Deyim

atma recep, din kardeşiyiz : “söylediklerin hep yalan, hep abartma ancak biz bunun farkındayız” anlamında kullanılan bir söz.

dünya ahret kardeşim (veya bacım) (olsun) : bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatan bir söz.

iki kardeş savaşmış, ebleh buna inanmış : “iki kardeş arasındaki anlaşmazlık geçicidir, bu durumu gerçek ve sürekli sanmak saflıktır” anlamında kullanılan bir söz.

 

kar zararın kardeşidir (veya ortağıdır) : “ticarette sadece kâr etmek düşünülmez, zarar da edilebilir” anlamında kullanılan bir söz.

kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş : “kardeşler ne kadar geçimsiz olsalar da kötü bir durumda birbirlerine yardım ederler” anlamında kullanılan bir söz.

kardeş kardeşin ne öldüğünü ister ne onduğunu : “kardeş, kardeşe zarar gelmesini istemez ama onun kendisinden üstün durumda olmasını da kıskanır” anlamında kullanılan bir söz.

kardeşim olsun da kanlım olsun : “kendisine çok büyük kötülük de yapsa insan kardeşinden vazgeçemez” anlamında kullanılan bir söz.

kardeşlik etmek : kardeş gibi hareket etmek, kardeşçe davranmak.

tarlayı taşlı, kızı kardeşli yerden almalı : “tarlanın taşlısı, evlenilecek kızın kardeşlisi halk arasında daha yeğ tutulur” anlamında kullanılan bir söz.

Karde anlamı, tanımı

Baci kardeş : Bacı kardeş. Bacı kardeş ilişkisi içinde

İki kardeş kavgası : Karşıt yönlerden eserek toz kaldıran rüzgârlar.

Kardeç : Tandırın isini silmekte kullanılan ıslak bez.

Kardeh : Patates.

Kardere : Erzincan şehrinde, Bozoğlak nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Sivas şehrinde, Bulucan bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Kardeş haleti : Gelin evden çıkmadan önce, erkek kardeşinin ya da vekilinin damat sağdıcından aldığı para.

Kardeş kanı : Soy ve ırk bakımından aralarında yakınlık bulunma.

Kardeş kromatitler arası değişim : Bir mayoz tetradının ya da eşlenmiş somatik kromozomun kardeş kromatitleri arasındaki krosingover.

Kardeş yarışması : Genellikle kardeşler arasında herhangi bir konuda baş gösteren ve kıskançlığa dayanan yarışma.

 

Kardeş yolu : Gelin evden çıkmadan önce, erkek kardeşinin ya da vekilinin damat sağdıcından aldığı para.

Kardeşköy : Aydın ili, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Aydın şehrinde, Nazilli ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Kardeşlemek : Bitkinin kökünden çok filiz çıkmak.

Kardeşler : Balıkesir şehri, Gökçedağ bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Bingöl şehri, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Kayseri kenti, Bünyan ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Muş ilinde, Aktuzla bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Ordu şehrinde, Ulubey ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Zonguldak ilinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Kardeşli : Kardeşi olan.

Kardeşsiz : Kardeşi olmayan.

Kardeşsizlik : Kardeşsiz olma durumu.

Kardeştepe : Kars ili, Arpaçay ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Kul kardeşi : Taşra kalelerinde ve uç boylarında en az üç yıl görev yapmak üzere yeniçeri ocağına geçici olarak alınan asker.

Tam kardeş : Aynı anne ve babadan olan hayvan.

Yedi kardeş : Yedi Kardeş Burcu.

Ahret kardeşi : Kan bağı olmaksızın birbirlerini manevi olarak kardeş sayan kimselerden her biri.

Ahret kardeşliği : Ahret kardeşi olma durumu.

Ant kardeşi : Kan kardeşi.

Bey kardeş : Erkekler için kullanılan bir seslenme sözü.

Kan kardeşi : Birbirlerinin kanını emerek veya yalayarak ant içmek yoluyla kardeş olanlardan her biri, ant kardeşi.

Kan kardeşliği : Kan kardeşi olma durumu.

Kardelen : Nergisgillerden, baharda çok erken çiçek açan ve eczacılıkta kullanılan soğanlı bir bitki (Galanthus nivalis).

Kardeş : Aynı anne babadan doğmuş veya anne babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı. Adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü. Yaşça küçük olan çocuk. Aralarında değer verilen ortak bir bağ bulunanlardan her biri.

Kardeş kardeş : Dostlukla, dostça, sevgiyle. Eşit olarak.

Kardeş kavgası : Yakın ilişki içinde bulunanlar arasında çıkan anlaşmazlık. Bir ülkede yurttaşların birbirlerine karşıt düşüncelerinden doğan silahlı çatışma.

Kardeş okul : Bir okulun, toplumsal ve kültürel bakımdan yardıma gereksinimi olduğunu belirleyip desteklediği, yardımlarda bulunduğu okul.

Kardeş parti : Ortak bir amaca yönelen siyasi partilerin her biri.

Kardeş payı : Yarı yarıya, eşit paylarla bölüşme.

Kardeş şehir : Aralarındaki ilişkiyi geliştirmeyi ve birbirlerine yaklaşmayı kabul eden ülkemizdeki bir şehirle yabancı bir ülkedeki bir şehre verilen genel ad.

Kardeşçe : Kardeşe yaraşır. (karde'şçe) Kardeşe yaraşır bir biçimde, dostça, içtenlikle.

Kardeşkanı : Kardeşkanı ağacından alınan, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan, koyu renkte bir sakız.

Kardeşkanı ağacı : Baklagillerden, en çok Asya'nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç (Draceane draco).

Kardeşlenme : Kardeşlenmek işi.

Kardeşlenmek : Ekin bir kökten birkaç sap birden üremek. Kardeş sahibi olmak.

Kardeşlik : Kardeş olma durumu, karındaşlık, uhuvvet. Adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü. Kardeş kadar yakın sayılan kimse, yakın dost. Birlik, beraberlik.

Kız kardeş : Bir kimsenin bayan kardeşi, şvester.

Öz kardeş : Ana babaları bir olan kardeşlerden her biri.

Süt kardeşi : Aynı kadından süt emmiş, kardeş olmayan çocukların her biri.

Süt kardeşliği : Süt kardeşi olma durumu.

Üvey kardeş : Anaları veya babaları ayrı olan kardeşlerden her biri.

Yol kardeşi : Yol kardeşliği kuran iki ailenin fertlerinden her biri, musahip.

Yol kardeşliği : Evli iki aile arasında kurulan kardeşlik bağı, musahiplik.

Diğer dillerde Karbürleştirme anlamı nedir?

İngilizce'de Karbürleştirme ne demek ? : carburization, carburizing