Kariyer nedir, Kariyer ne demek

Kariyer; bir askerlik terimidir. kökeni fransızca, ingilizce dillerine dayanır.

 • Bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlık
 • Donanımı çok güvenli, polis veya asker taşıma aracı.

"Kariyer" ile ilgili cümleler

 • "Yok, Hamlet gibi başladım. Hamlet gibi bitireceğim. Benim için bu bir kariyer meselesidir." - Y. K. Karaosmanoğlu

Kariyer hakkında bilgiler

Fransızca carrière kelimesinden gelmektedir. kelime öznel anlamı bir yere çıkan, bir yere gelen, anlamına gelmektedir. sözlük anlamı : Bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlık genel anlamı : mesleki açıdan mesleki niteliğinin artışının akademik açıdan tanınan çeşitli derece ve katmanlar düzeyinde sınıflara yükselmesine verilen genel adı.

Kariyer ile ilgili Cümleler

 • Böyle bir şey kariyerini mahvedebilir.
 • Yeni yıl! Yeni kariyer!
 • Öğretmenim kariyer seçiminde bana yol gösterdi.
 • Tom'un kariyeri 1993'ten 2013'e kadar sürdü.
 • Düşünecek kariyerim var.
 • Öğretmenim kariyer seçiminde bana rehberlik etti.
 • Birçok kadın yüksek öğretime ve kariyere devam ediyor, bu nedenle evlilik ve doğum gecikiyor.
 • Kariyerinin zirvesindeyken, bir skandal onun çöküşüne neden oldu.
 • Kariyerini riske atıyorsun.
 • Kariyer yaptı.
 • Kariyerime çok yoğunlaştım.
 

Kariyer tanımı, anlamı:

Meslek : Uğraş. Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş. Çığır, okul, ekol. Dizge. Öğreti.

Zaman : Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Belirlenmiş olan an. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Çağ, mevsim. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Dönem, devir. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

Çalışma : Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi. Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün. Çalışmak işi, emek, say. Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması.

Aşama : Varılması istenen bir amaca doğru geçilmesi gerekli dönemlerden her biri, evre, basamak, adım, merhale. Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap. Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye.

Uzmanlık : Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas, kompetanlık.

Kariyer yapmak : Uzmanlık alanında çalışmak, uzmanlaşmak, ihtisas yapmak.

Donanım : Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara vb. manevra araçları. Bir bilgisayarda bulunan fiziksel birimler. Tesisat.

 

Güvenli : Güven verici, emniyetli, emin.

Polis : Bu kuruluşta yer alan görevli, kollukçu. Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta.

Asker : Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli. Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan. Askerlik görevi veya ödevi. Er. Orduda görev yapan erden generale kadar herkes.

Taşıma : Taşımak işi.

Aracı : İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği. Ara bulucu. Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt, komprador. İki şey arasında bağlantı kuran kimse, vasıta.

Fransızca : Hint-Avrupa dillerinden, Fransa ve Fransız uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil. Bu dille yazılmış olan.

Kariyerist : Kariyerizm öğretisine bağlı olan kimse.

Kariyeristlik : Kariyerist olma durumu.

Kariyerizm : Kariyer yapmayı en yüksek amaç olarak gören düşünce sistemi. İlgili cümle: "“İdealizmin zamanla kariyerizme dönüşmesi çağımızın en büyük dramlarından biri.”" T. Uyar.

Diğer dillerde Kariyer anlamı nedir?

İngilizce'de Kariyer ne demek? : n. career

Fransızca'da Kariyer : carrière [la]

Almanca'da Kariyer : n. Laufbahn

Rusça'da Kariyer : n. карьера (F), поприще (N)