Karmaşık nedir, Karmaşık ne demek

Karmaşık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • İçinde aynı cinsten birçok öge bulunan, birbirine az çok aykırı birçok şeyden oluşan, mudil.
 • Anlaşılması güç olan (durum), sofistike
 • Çözeltide kendisini oluşturan parçalara iki yönlü olarak ayrışan (iyon veya birleşik), kompleks.
 • Ögelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, komplike.
 • Üstün teknolojisi olan, sofistike.

"Karmaşık" ile ilgili cümleler

 • "Bu çeşitten karmaşık soruları bir çırpıda çözmeye kalkışacak değilim buracıkta." - N. Uygur

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

İki özdeciğin pek güçlü olmayan kuvvetlerle bir arada tutulmasından oluşan az kalımlı bileşik.

Bilimsel terim anlamı:

Yalın olmayan.2- Çözeltide kendisini oluşturan parçalara iki yönlü olarak ayrışan bir yükün ya da bileşik.

kimya: Görünüşte doymuş olan özdecik ya da yükünün, birleşerek kimyasal özelliklerini yitirmeksizin oluşturdukları bileşik.

Anlaşılması güç (yazı).

İngilizce'de Karmaşık ne demek? Karmaşık ingilizcesi nedir?:

complex

Fransızca'da Karmaşık ne demek?:

métis

Osmanlıca Karmaşık ne demek? Karmaşık Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

mu'dil, mudil

 

Karmaşık anlamı, kısaca tanımı:

Karmaşık sayı : Kesirleri ondalık sayının tersine olarak çeşitli birimlere göre bölümlenmiş sayı, sanal sayı.

Karma : Karmak işi. Ayrı türden olan ögelerin karıştırılmasıyla oluşmuş, muhtelit.

Karmaşıklaşma : Karmaşıklaşma işi.

Karmaşıklık : Hastalık sırasında ortaya çıkan ve hastalığın temel özellikleriyle ilişkili olmayan her türlü olumsuz sağlık olayı veya süreci, ihtilat, komplikasyon. Karmaşık olma durumu. İlaçların doğurabileceği yan etki, ihtilat, komplikasyon.

Aynı : Aralarında ayrım olmayan. Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Başkası değil, yine o.

Cins : Garip, tuhaf. Tür, çeşit. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan. Soy, kök, asıl. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu.

Aykırı : Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan. Çapraz, ters. Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen. Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir, muhalif. Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal.

Çözelti : Çözünme sonucu ortaya çıkan madde.

Parça : Müzik eseri. Güzel, alımlı kız veya kadın. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Nesne. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Tane. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Pasaj.

Yönlü : Uygun. Yönü olan.

Birleşik : Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit.

Üstün : Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik. Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. Arap harfli metinlerde bir ünsüzün a, e seslerinden biriyle okunacağını gösteren işaret, fetha.

 

Sofistike : Yapmacık. Yanıltıcı. Karmaşık. Karmaşık.

Güç : Bir akarsuyun aşındırma ve taşıma yeteneği. Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat. Sınırsız, mutlak nitelik. Yeterliliğini ve güvenilirliğini kanıtlamış kimse. Bir ulus, bir ordu vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli. Zorlukla. Birim zamanda yapılmış olan iş. Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet, efor. Ağır ve yorucu emekle yapılan, çetin, müşkül, kolay karşıtı. Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik. Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği. Siyasi, ekonomik, askerî vb. bakımlardan etki ve önemi büyük olan devlet, devletler topluluğu. Bir toprağın verimlilik yeteneği.

Karmaşık çizelge : Bir veri kümesinin, ikiden çok değişik özelliğe göre bölümlenmesini gösteren çizelge.

Karmaşık değerli işlev : [Bakınız: karmaşık işlev]

Karmaşık değişkenli logaritmik fonksiyon :

Karmaşık değişkenli ters trigonometrik fonksiyonlar :

Karmaşık deyim : Birden çok sayıda imden oluşan deyim.

Karmaşık diziler uzayı :

Karmaşık doğrusal uzay : Karmaşık sayılar oyutu üzerinde tanımlanmış doğrusal uzay.

Karmaşık düzlem : İki boyutlu Öklit uzayı.

Karmaşık eşleme :

Karmaşık eşlenik : [Bakınız: eşlenik sayılar]

Karmaşık ile ilgili Cümleler

 • Karmaşık bir durumla karşı karşıyayız.
 • Fiziksel dünya olayların karmaşık ağıdır ve hiçbir şey tek bir sebeple gerçekleşmez.
 • Karmaşık değil.
 • Karmaşık bir sorunum var bunu seninle tartışmak istiyorum.
 • Bu o kadar karmaşık değil.
 • Çok karmaşık konularla ilgileniyorduk.
 • Bu benim için biraz fazla karmaşık.
 • Tom'un karmaşık duyguları vardı.
 • Öğretmen, sınavın muhtemelen karmaşık olacağı konusunda bizi uyardı.
 • Bu gerçekten karmaşık görünüyor.

Diğer dillerde Karmaşık anlamı nedir?

İngilizce'de Karmaşık ne demek? : adj. complex, complicated, crazy

Fransızca'da Karmaşık : complexe, compliqué/e, touffu/e

Almanca'da Karmaşık : kompliziert, komplex

Rusça'da Karmaşık : adj. сложный