Karsinom; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Epitel hücre kökenli herhangi bir kötücül tümör veya epitel hücre kanseri, hlk. seratan. Meme bezi, bağırsak, dil, deri ve döl yatağı gibi organlardaki kötücül tümörlerin önemli bir bölümünü oluşturur.

 

Karsinom hakkında bilgiler

Karsinom veya karsinoma, tıpta, epitel veya bezsel dokularda oluşan herhangi bir kanser, habis tümöral kütleye verilen isimdir. Tanıma göre karsinomlar etraftaki doku ve organları işgal eder ve lenf düğümlerine ve distal (merkezden uzak) noktalara yayılabilir (metastaz).

Karsinom kısaca anlamı, tanımı

Kars : Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri

Adenokistik karsinom : Bantlar veya silindirler hâlinde hiyalinize veya müsinöz bir stromayla birbirinden ayrılmış epitel hücre kordonları içeren, yavaş gelişen, sıklıkla tükürük bezlerinde görülen kötücül tümör, adenoid kistik karsinom, silindrom.

Akciğer karsinomatozisi : Koyunların akciğer adenomatozisi.

Anal kese apokrin bez karsinomu : Genellikle yaşlı dişi köpeklerde görülen, apokrin bez epitelinden köken alan, hiperkalsemi ve psödohiperparatroidizme neden olan kötücül bir tümör. Bu tümörlerin yarısından fazlası tanıdan önce metastaz yapmış durumda olur.

Apokrin karsinom : Özellikle üreme organları ve koltuk altı bölgelerindeki ter bezlerinden gelişen kötücül tümör.

Asiner karsinom : Asinöz karsinom.

Asinöz karsinom : Bez epitellerinden köken alan, yavaş gelişen kötücül tümör, asiner karsinom, asinik hücre adenokarsinomu.

Bronşioloalveoler karsinom : Bronşçuklardaki Clara hücrelerinin veya alveol epitel hücrelerinden köken alan ve bu hücrelerin alveol boşluklarında parmak benzeri uzantılar oluşturmasıyla belirgin kötücül akciğer tümörü.

Embriyonel karsinom : Embriyonel epitelden köken alan hayvanlarda nadir görülen kötücül bir testis tümörü, embriyonel testis karsinomu.

Embriyonel testis karsinomu : Embriyonel karsinom.

Hepatohücresel karsinom : Karaciğer parenkim hücrelerinden köken alan kötücül tümör. En sıklıkla, köpek ve kedilerde görülür, karaciğer, lenf yumruları ve akciğerlere metastaz biçimlenir.

Karsinom in situ : Yerinde sınırlı karsinom.

Karsinoma : Ektoderm ya da endoderm kökenli epitellerde görülen tümör, kanser.

Karsinomatozis : Kanserin metastazlarla vücuda yayılması hâli; vücudun birçok yerinde, metastaz sonucu, çok sayıda kanser odağının oluşması.

Karsinomatöz : Kanserle ilgili olan. Kanser yapısında, kanser tabiatında.

Kolanjiyohücresel karsinom : Safra kanalı karsinomu.

Koryoit pleksus karsinomu : Beyinde karıncıkların içerisinde yerleşim gösteren ve koryoit pleksus epitelinden köken alan kötücül tümör. Köpeklerde özellikle omurilik metastazları sıklıkla görülür.

Müsinöz karsinom : Aşırı müsin üretimiyle belirgin epitel kökenli, ender görülen kötücül tümör. Genellikle memede görülür, salgı epitel hücreleri, bağ doku hücreleri ve miyoepitel hücreleri tarafından üretilir.

Paratrikiyal karsinom : Apokrin ter bezinden köken alan kötücül tümör.

Safra kanalı karsinomu : Karaciğerde safra kanalcık epitelinden köken alan kötücül tümör, kolanjiyokarsinom, kolanjiyohücresel karsinom. Özellikle köpek ve kedilerde rastlanır.

Silyar karsinom : Gözde siliyar epitelin kökenli kötücül tümör. Metastaza çok ender olarak rastlanır.

Skiröz karsinom : Stromasında fazla miktarda bağ doku içeren epitel kökenli kötücül tümör, fibrokarsinom.

Skuamöz hücreli karsinom : Yassı hücreli karsinom.

Yassı hücreli karsinom : Çok katlı yassı epitelin dikensi tabaka hücrelerinden köken alan kötücül tümör. Özellikle, derinin pigmentsiz bölgelerinde görülür, sküamoz hücreli karsinom.

Yerinde sınırlı karsinom : Kötücül epitel tümörün hücresel özelliklerini taşımasına karşın, bazal zara invaze olmamış, komşu dokulara yayılmamış ve oluştuğu epitelde sınırlı tümör, karsinom in situ.

Diğer dillerde Karsinom anlamı nedir?

İngilizce'de Karsinom ne demek ? : carcinoma

Karsinom ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Karsinom nedir? Karsinom ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik bir biçimde hemen sorabilir, daha sonra kısaca Karsinom tanımı, açılımı, kelime anlamı hakkında ansiklopedik bilgi verebilir veya dilerseniz Karsinom hakkında sözler yazılar ile ingilizce veya almanca sözlük anlamı paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

  • Elektron yakalama: Her nasıl ki yıldırımın oluşmasına mani olamıyorsak, onun toprağa akması için onu engellememeli, binalara ve eşyalara zarar vermeyece...
  • Elektron yakalama: yıldırım elektronları toprağa boşalmadan önce yakalanabilir mi?...
  • Pafta: pafta numarasındaki i harfinin anlamı nedir örn.24i gibi...
  • Geri kazanım: Çok teşekkürler geri kazanım atık toplama ve atık yağ toplama ile ilgili güzel bir yazı olmuş....
  • Hallaçlık: hallacı nasıl bulabilirim mersindeyim...