Kasabacık nedir, Kasabacık ne demek

  • Küçük kasaba

"Kasabacık" ile ilgili cümleler

  • "Edirne'yle İstanbul arasındaki kasabacıklardan birinde yaşıyoruz." - M. Ş. Esendal

Kasabacık anlamı, kısaca tanımı:

Kasaba : Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi, belde.

Küçük : Niteliği aşağı olan, bayağı. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Küçük abdest. Yaşı daha az olan. Değersiz, önemsiz. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Geri aşamada. Kısık, parlak olmayan (ses). Niceliği az olan.