Katılaşma nedir, Katılaşma ne demek

  • Katılaşmak işi
  • Bir maddenin sıvı durumundan katı duruma geçmesi, tasallüp.

Kimya'daki anlamı:

Maddenin sıvı veya gaz fazından katı faza geçmesi.

Bilimsel terim anlamı:

Özdeğin bir başka evreden katı evreye geçişi.

Sıvı durumdan katı duruma geçme olayı.

İngilizce'de Katılaşma ne demek? Katılaşma ingilizcesi nedir?:

solidification, consolidation

Osmanlıca Katılaşma ne demek? Katılaşma Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

tasallub

Katılaşma tanımı, anlamı:

Katılaşmak : İz bırakmak, belirgin duruma gelmek. Katı duruma gelmek.

Madde : Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Bir cismi oluşturan öge, öz. Para, mal vb. ile ilgili şey. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Molekül. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Duyularla algılanabilen nesne.

Sıvı : Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

 

Geçme : Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp gereğinde sökülebilecek biçimde parçaları birbirine takılıp kenetlenmiş olan. Birbirinin içine geçirilerek tutturulan iki şeyden birinde bulunan çıkıntılı parça. Geçmek işi, mürur.

Tasallüp : Katılaşma.

Katılaşma aralığı : Alaşım ve karışımların katılaşmalarının sürdüğü sıcaklık aralığı.

Katılaşma eğrisi : Denge çizgesindeki ısınma sırasında, erimenin başladığı ve soğuma sırasında, katılaşmanın son bulduğu sıcaklıkları gösteren eğri.

Katılaşma sıcaklığı : Arı metallerin katılaştığı sıcaklık, donma noktası diye de bilinir.

Diğer dillerde Katılaşma anlamı nedir?

İngilizce'de Katılaşma ne demek? : n. hardening, solidification, concretion, fixation, induration, rigor, rigour [Brit.]

Fransızca'da Katılaşma : solidification [la], durcissement [le], induration [la], raidissement [le], sclérose [la]