Katılaştırmak nedir, Katılaştırmak ne demek

  • Katı duruma getirmek

Katılaştırmak tanımı, anlamı:

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Getirmek : Sağlamak. İletmek, bildirmek. Sebep olmak, ortaya çıkarmak. Erişmek veya eriştiğini sanmak. Gelmesini sağlamak. İleri sürmek. Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar. Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak. Bir makama atamak veya seçmek.

Katı : Düşünce ve davranışlarında belli ilkelere sıkı sıkıya bağlı olan. Sert, yumuşak karşıtı. Sıvıların ve gazların tersine, içinde bulunduğu kabın veya üstünde bulunduğu yerin biçimini almayan, sulp. Taşlık. Hoşgörüsüz, acımasız, merhametsiz, zalim. Çok, aşırı derecede.

Diğer dillerde Katılaştırmak anlamı nedir?

İngilizce'de Katılaştırmak ne demek? : v. fixate, harden, toughen, solidify, stiffen, concrete, deaden, indurate, ossify, sinter

Fransızca'da Katılaştırmak : endurcir, concréter, solidifier, durcir, figer

Almanca'da Katılaştırmak : v. härten, verhärten