Katkı nedir, Katkı ne demek

 • Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım.
 • Düğün günü davetlilerin öğleye kadar gönderdikleri armağan.
 • Bir şeye katılan başka bir madde
 • Metal ve alaşımların hazırlanması sırasında içlerine katılan değişik nitelikteki maddeler.

"Katkı" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Her geçen gün ününe, sanatına yeni katkılar getiriyordu." - N. Cumalı

Yerel Türkçe anlamı:

Düğün günü davetlilerin öğleye kadar gönderdikleri armağan.

Bilimsel terim anlamı:

Tutkalı koyulaştırmak amacı ile kullanılan mineraller ya da organik maddeler. Örneğin; üstübeç, tebeşir tozu, un, kepek ve benzeri

Fransızca'da Katkı ne demek?:

intercurrent

Osmanlıca Katkı ne demek? Katkı Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

dolgu gereci, katkı gereci

Katkı hakkında bilgiler

Gıda katkıları, gıda endüstrisinin gıdanın üretimi, hazırlanması, ambalajlaması ve/veya depolamasında gıdaya dayanıklık, yoğunluk, renk vermek için katılan madde veya madde karışımlarıdır.

Katkı maddeleri veya onların bozunma ürünleri genellikle gıda içinde kalır. Bazı hallerde işlem sırasında uzaklaştırılabilir.

Gıda katkıları ve onun parçalanma ürünlerinin kullanıldıkları miktarlarda kesinlikle zehirsiz olmaları gerekir. Bu zehirsizlik; akut, kronik, özellikle kanserojenik potansiyel, mutajenik etkileri kapsamalıdır. Genellikle katkılar yalnız besleyici değer ve tadı etkileyici değeri arttırmak için veya işlem sırasında gerekli olduğu zaman kullanılır. Katkıların kullanılması ülkelerin çoğunda gıda, ilaç ve sağlığı koruma idareleri tarafından düzenlenir. Düzenlemeler ülkeden ülkeye değişir. Hepsinde toksikolojik ve teknolojik uygulamalar açısından uyum mevcuttur. En önemli katkı maddeleri grupları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

 

Katkı ile ilgili Cümleler

 • Lütfen kendi anadilinizde cümle katkısında bulunun.
 • Keşke Arapça katkıda bulunmak isteyen birisi olsa.
 • Katkıda bulunuyorum.
 • Nasıl katkı yapabilirsin?
 • Nasıl katkıda bulunabilirsin?
 • Herkes fikirleriyle katkıda bulunabilir.
 • Şu anda bilgisayarınızı kapatırsan, küresel ısınmanın önlenmesine katkıda bulunursun.
 • Katkın için çok teşekkürler.
 • Katkıda bulunduğunuz için teşekkürler.
 • Ali önemli bir katkı yaptı.
 • Katkıda bulundum.
 • Katkınız için teşekkürler.
 • Katkıda bulunuyoruz.

Katkı kısaca anlamı, tanımı:

Madde : Bir cismi oluşturan öge, öz. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Duyularla algılanabilen nesne. Molekül. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Para, mal vb. ile ilgili şey.

 

Katkıda bulunmak : Bir şeyin oluşmasına, gelişmesine veya gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile yardım etmek.

Katkı maddesi : Herhangi bir karışıma ilave edilen madde. Petrol ürünlerine katıldığı zaman bunlara istenilen özellikleri sağlayan veya doğal özelliklerini kuvvetlendiren uygun bir madde.

Katkı payı : Bir işe, bir ortaklığa girişte ödenen ücret. Yükseköğrenimdeki harcamaların öğrenci tarafından ödenen bölümü.

Katkılanmak : İçine bir katkı karışmak.

Katkılı : İçine yabancı madde katılmış olan, karışık, saf olmayan.

Katkısız : Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf. Niteliği hiçbir etki ile değişmeyen, tam, bozulmamış.

Yapılma : Yapılmak işi. Yapılmış.

Gerçekleşme : Gerçekleşmek işi, tahakkuk.

Emek : Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, zahmet. İnsanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği hem doğal ve toplumsal çerçevesini hem de kendisini değiştiren çalışma süreci. Uzun ve yorucu, özenli çalışma.

Bilgi : Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Bilim. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.

Para : Kuruşun kırkta biri. Kazanç. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.

Katılma : İletişim veya ortak davranışta bulunma yoluyla belirli bir toplumsal duruma girme süreci, iştirak. Katılmak işi.

Yardım : İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek. Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet. Etki. Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. Bağış, iane.

Gıda : Besin.

Katkılanma : Katkılanmak işi.

Katkılı ağırlık : Malın sarmalaçlı ağırlığı.

Katkılı gelir : Bir ortaklığın sağladığı gelir. Hiç bir gider ve vergi düşülmeden ele geçen para. Satışlardan alınan gelir. Yapılarda o yapının bulunduğu yerde geçerli olan doğal kiralara oranla iyesinin alabileceği yıllık kira parası.

Katkılı kar : Üzerinde hiçbir indirim uygulanmamış kâr. Satış ve yönetim giderleri ile geçici kâr ve gelir indirimleri göz önünde bulundurulmadan önce katkısız satış gelirinden satılan malların tümdeğeri düşüldükten sonra kalan para.

Katkılı kar çözümlemeleri : Çeşitli yıllarda sağlanılmış olan kârların oranlama ve çözümlemeleri.

Katkılı kat alan payı : Bir konutta kişi başına düşen katkılı kat alanı (m2 olarak).

Katkılı kat alanı : Bir yapıda, katkısız kat alanına, iç ve dış duvarlarla bacaların, çok katlı yapılarda ayakçak evine konut başına düşen alanların eklenmesiyle bulunan, oturma alanı.

Katkılı oturma yoğunluğu : Nüfusun, oda ya da konut birimi sayısının, toplam katkılı oturma alanı yüzölçümüne oranı.

Katkılı satış : Tümdeğer, gider ve kârı kapsayan satış tutarları. İşletmenin doğa! çalışmaları sonucu satılan mal ya da işler karşılığında alınan ya da alınacak olan toplam değerlerden, satış indirimleri düşüldükten sonra kalanı.

Katkılı tümgelirler : Taşınır ve durağan mallara ilişkin giderler düşülmeden önce bunlardan sağlanan tümgelirler.

Diğer dillerde Katkı anlamı nedir?

İngilizce'de Katkı ne demek? : n. contribution, addition, additive, appendage, part, subscription

Fransızca'da Katkı : additif [le], adjuvant [le], appoint [le], apport [le], contribution [la]

Almanca'da Katkı : n. Beitrag, Zutun

Rusça'da Katkı : n. примесь (F), вклад (M), присадка (F)