Kavrayış nedir, Kavrayış ne demek

  • Kavrama işi
  • Bir algının doğrudan doğruya kavranması.
  • Motorlu araçlarda lastiğin tam olarak yolu kavraması.
  • Kavrama, anlama, algılama yetisi.

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Kavrama, anlama yetisi.

Görüş, anlayış.

Felsefi anlamı:

(Kant'ta) Algı türlerinin bir tasarım olarak birleşmesi, salt görüde bir araya konması.

Bir algı içeriğinin doğrudan doğruya kavranması.

İngilizce'de Kavrayış ne demek? Kavrayış ingilizcesi nedir?:

conception, apprehension

Kavrayış tanımı, anlamı:

Kavrayışsız : Kavrayışı olmayan.

Kavrayışsızlık : Kavrayışsız olma durumu.

Kavrama : Kavramak işi, anlama, anlamaklık, algılama. İki dikme arasındaki sağlamlığı ve dayanıklılığı artırmak için kullanılan yatay ahşap parça. Küçük orak. Otomobilde motor ile vites kutusunu birbirine bağlayıp ayırma, motordan gelen hareketi sarsıntısız olarak öteki aktarma ögelerine iletme.

Anlama : Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğunu görme. Anlamak işi, anlamaklık, derk, fehim, intikal, tefehhüm, vukuf.

Algılama : Algılamak işi, idrak, idrak etme.

Motorlu : Motorla çalışan.

Araç : Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. Taşıt. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta.

 

Algı : Vergi. Rüşvet. Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak. Haşhaş sütünü toplamakta kullanılan kaşık. Kazanç, alacak.

Bir : Bu sayı kadar olan. Bir kez. Beraber. Sadece. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Aynı, benzer. Eş, aynı, bir boyda. Ancak, yalnız. Tek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Sayıların ilki. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer.

Doğrudan : Aracısız. Aracısız olarak, herhangi bir aracı kullanmadan.

Kavrayışlı : Kolayca anlama, algılama yetisi olan.

Kavrayışlılık : Kavrayışlı olma durumu.

Kavrayışsızca : Kavrayış olmaksızın.

Diğer dillerde Kavrayış anlamı nedir?

İngilizce'de Kavrayış ne demek? : n. understanding, comprehension, perspicacity, realization, reach, savvy

Fransızca'da Kavrayış : aperception [la], appréhension [la], perspicacité [la], sagacité [la]

Almanca'da Kavrayış : n. Grips

Rusça'da Kavrayış : n. восприятие (N), концепция (F)