Kayaç nedir, Kayaç ne demek

Kayaç; bir mineraloji terimidir.

  • Yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle, külte, porfir

Coğrafya'daki terim anlamı:

Yerkabuğunu, katmanlar ya da yığınlar durumunda oluşturan, ayrımlı bileşim ve oluşumdaki katı özdeklerin tümüne verilen genel ad.

Jeoloji ve yer bilimleri alanındaki anlamı:

Bir ya da birkaç mineralin topluluğu olup, doğada büyük yerler tutan, yerkabuğunun yapı gereci.

İngilizce'de Kayaç ne demek? Kayaç ingilizcesi nedir?:

roch, rock, rocks

Kayaç anlamı, kısaca tanımı:

Derinlik kayaçları : Yer kabuğunun derinlerinde, büyük kütleler biçiminde katılaşmış magma kayaçları.

Mineral : İçinde inorganik maddeler bulunan. Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde.

Kütle : Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın. Kitle. Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren katsayı veya nesne niceliği.

Külte : Külçe. Demet, bağlam. Kayaç.

Porfir : Kayaç.

Kayaç bölgesi : Belli bir yerbilim döneminde, kimyasal ve mineral bileşimleri, yapıları, dokuları ve sayıları bakımından magmasal kayaçları özdeş soydan olan doğal bölge.

Kayaç dilinimi : Bir kayacın birbirine koşut düzlemler boyunca yarılabilme özelliği.

 

Kayaç fasiyezi : Çökeltildiği ortamın koşullarını gösteren bir tortul kayacın, fiziksel ve organik özellikleri. Kumlu fasiyez, acı su, tatlı su fasiyezi gibi.

Kayaç kalıntısı : Kayaçların ufalamasıyle bulunduğu yerde oluşmuş ve kimi maddeleri eriyip gittikten sonra bir kalıntı olarak bırakılmış toprak.

Kayaç kapanımı : İçinde bulundukları kor kayaca yabancı taş parçaları.

Kayaç katman birimi : Bir ya da birkaç kayaç cinsini, özel biçimde yapısı içinde toplayan ve komşu birimlerden bu nitelikleriyle ayrılan kayaç birimi.

Kayaç kiri : Uzun zaman havanın etkisi altında kalmış kayacın üstündeki renkli zar.

Kayaçbilgisi : yerbilim: Kayaçları tanıtma, tanımlama ve kümelendirme ile uğraşan bilgi dalı. Kayaçların tanıtma, tanımlama ve sınıflandırılmasıyle uğraşan bilim.

Kayaçbilim : Kayaçların her çeşit bileşimleri ve özelliklerinin nicel incelenmesini, doğal tarihini, asıllarını, bugünkü koşullarını, değişme ve çürüme olaylarını inceleyen bilim.

Diğer dillerde Kayaç anlamı nedir?

İngilizce'de Kayaç ne demek? : [kayac (m) ] n. kayak, lightweight single-person canoe which is propelled by a double-bladed paddle (developed by the Eskimo)

n. kayak, lightweight single-person canoe which is propelled by a double-bladed paddle (developed by the Eskimo)

n. schist