Kaybana kalası nedir, Kaybana kalası ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Malın arkanda kalsın, öl anlamında ilenç.

Kaybana kalası tanımı, anlamı

Kaybana : Ölünün arkada bıraktığı sahipsiz eşya ya da hayvan. İşe yaramaz, kötü eşya. Miskin, tembel. Cimri. Pis, uğursuz kimse. Beceriksiz. Yaramaz şey; uğursuzluk getiren nesne. Uğursuz, işe yaramaz

Kala : Kaldığında.

Kalas : Kalın biçilmiş uzun tahta. Ahşap yapılarda kiriş olarak kullanılan kalın biçilmiş uzun tahta. Kaba, anlayışsız kimse, kereste.

Arkan : Uzak: Arkandan geldim. Temiz, arı kandan gelen. Üstün, galip.

Anlam : Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

İlenç : Beddua, kargış.

Arka : Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı. Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi. Otururken sırtın dayandığı yer. Geri kalan bölüm. Geçmiş, geride kalmış zaman. Kayıran, destekleyen. İnsanın vücudu, bedeni. Art, peş. Arkada olan, arkada bulunan.

İlen : Leğen. İle. İli, beraber, birlikte, ... leyin; -le, -likle.

Öl : Toprağın nemi, tav. Islaklık (toprak için): Toprağın hiç ölü kalmamış. Öyle, bk. ölü. Yaşlık, nem, rutubet, toprak tavı. [Bakınız: ol].

Diğer dillerde Kayatuzu anlamı nedir?

İngilizce'de Kayatuzu ne demek ? : rock salt