Kaybana kalmak nedir, Kaybana kalmak ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Yitmek, kimsesiz kalmak : Kaybana kalasın.

Kaybana kalmak anlamı, kısaca tanımı

Kaybana : Ölünün arkada bıraktığı sahipsiz eşya ya da hayvan. İşe yaramaz, kötü eşya. Miskin, tembel. Cimri. Pis, uğursuz kimse. Beceriksiz. Yaramaz şey; uğursuzluk getiren nesne. Uğursuz, işe yaramaz

Kalma : Kalmak işi. Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan.

Kalmak : Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek. Yapamamak. Eğleşmek. Bir işi belli bir noktada bırakmak, ara vermek. Belli bir gelirle geçinmek zorunda bulunmak. Sınırlanmak. Oturmak, yaşamak. Olmak, herhangi bir durumda bulunmak. İşlemez, yürümez duruma gelmek. Sınıf geçmemek. Herhangi bir durumu sürdürmek. Oyalanmak, vakit geçirmek. Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e), -ıp (-ip) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Varlığını korumak, sürdürmek. Hayatını sürdürmek, yaşamak. Zaman, uzaklık veya nicelik belirtilen miktarda bulunmak. Yetinmek. Miras olarak geçmek. Bir şeyle kaplanmak, bir şeye bulanmak. İleriye atılmak, ertelenmek. Konaklamak, konmak.

Kaybana kalası : Malın arkanda kalsın, öl anlamında ilenç.

Kimsesiz : Annesi babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse), sahipsiz. Kimsesi olmadan. Boş, ıssız, içinde kimse bulunmayan.

 

Kimsesi : Hiç biri.

Yitmek : Yok olmak, ortadan kalkmak, kaybolmak. Sahip olunan bir şey elden çıkmak. Görünmez olmak.

Kalas : Kalın biçilmiş uzun tahta. Ahşap yapılarda kiriş olarak kullanılan kalın biçilmiş uzun tahta. Kaba, anlayışsız kimse, kereste.

Yitme : Yitmek işi.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Kala : Kaldığında.

Diğer dillerde Kayatuzu anlamı nedir?

İngilizce'de Kayatuzu ne demek ? : rock salt