Kayra nedir, Kayra ne demek

  • Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet

Felsefi anlamı:

Tanrı'nın insana iyilik getirici, kurtarıcı ilişkisi için kullanılan, özellikle dinsel bir kavram. Tanrı'nın insanı koruyuculuğu ve esirgeyiciliği. Hıristiyanlığın temel kavramı: Tanrı'nın insanı sevgi dolu düşünüşü için kullanılan kavram. // Felsefe tarihinde Augustinus'ten beri kayra ve özgürlük arasındaki ilişki sorusu önem kazanmıştır. Skolastikte bu soru doğanın kayra yoluyla yetkinleşmesi öğretisiyle yanıtlandırılıyordu. Luther'de ise "Herşeye gücü yeten Tanrı" düşüncesiyle bu sorun sonuna değin götürüldü. Çağımızda, N. Hartmann'da ise bu soru tam ters doğrultuda yanıtlanıyor: "Bir sorumluluğun, bir özgürlüğün olabilmesi için Tanrı var olmamalıdır."

Kayra isminin anlamı, Kayra ne demek:

Erkek ismi olarak; Büyük bir kimseden gelen iyilik, ihsan. Kız ismi olarak; Büyük bir kimseden gelen iyilik, ihsan.

İngilizce'de Kayra ne demek? Kayra ingilizcesi nedir?:

grace

Kayra anlamı, kısaca tanımı:

Tanrı kayrası : Tanrı'nın dünya işlerinde beliren iyilik ve bilgeliği.

Kayrak : Yassı, düz taş. Bileği taşı. Ekime elverişli olmayan, taşlı, kumlu toprak. Kayağan taş.

Kayran : Orman içinde geniş ve çıplak alan, düzlük.

 

İyilik : Sağlığı yerinde olma durumu, esenlik. Karşılık beklenilmeden yapılmış olan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet. İyi olma durumu, salah. Yarar veya elverişlilik, nimet.

Lütuf : Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet.

İhsan : Bağışlanan şey, kayra, lütuf, inayet, atıfet. Bağışlama, bağışta bulunma. Karşılık beklemeden yapılmış olan yardım, iyilik. İyilik etme, iyi davranma.

Atıfet : Karşılık beklemeden gösterilen sevgi. İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet.

İnayet : İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf.

Kayraalp : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; İyiliksever yiğit.

Kayrabay : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; İyiliksever, saygın kimse.

Kayracı : Kayracılık yanlısı olan, providansiyalist.

Kayracılık : Evrendeki bütün olayları tanrısal sebebe dayandıran, insanların ancak Tanrı kayrasıyla, bağışıyla kurtulabileceğini ileri süren öğreti, providansiyalizm.

Kayrahan : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; İyiliksever hükümdar.

Kayrak çalı : Kaydırak oyunu oynanan düz, ince taş ya da iri çakıl.

Kayrak taşı : Kaydırak oyunu oynanan düz, ince taş ya da iri çakıl.

Kayrakaltı : Manisa kenti, Soma ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Kayrakkeşli : İçel ilinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

Kayraklamak : Keskinletmek, bilemek.

Diğer dillerde Kayra anlamı nedir?

Rusça'da Kayra : n. благосклонность (F)