Kaza dairesi nedir, Kaza dairesi ne demek

Kaza dairesi; bir hukuk terimidir.

  • Yargı çevresi

Kaza dairesi kısaca anlamı, tanımı:

Kaza : Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme. Kadılık görevi. İstem dışı veya umulmayan bir olay dolayısıyla bir kimsenin, bir nesnenin veya bir aracın zarara uğraması. Yargı. İlçe, kaymakamlık.

Daire : Saz takımında usul vurmaya yarayan tef. Belirli devlet işlerini çevirmekle görevli kuruluşlardan her biri. Bu kuruluşların içinde çalıştıkları yapı. Konut olarak kullanılan bir yapının bölümlerinden her biri, kat. Soyut kavramlarda belli sınır, ölçü. Bir yapı veya gemide belli bir işe ayrılmış bölüm. Bir çemberin içinde kalan düzlem parçası.

Yargı : Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza. Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm.

Çevre : Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit. Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst. Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam. Yağlık. Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit. Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi. Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

 

Yargı çevresi : Bir mahkemenin yargılama yetkisinin sınırlarını belirleyen coğrafi, resmî alan, yargı alanı, kaza dairesi.