Kazak nedir, Kazak ne demek

Kazak; bir askerlik terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Baştan geçirilerek giyilen, genellikle kollu, örme üst giysisi.
 • Karısına söz geçirebilen, dediğini yaptırabilen erkek, kılıbık karşıtı.
 • Rusya'da ve İran'da ayrı bir sınıf oluşturan atlı asker
 • Jokeylerin giydiği, göz alıcı renklerde bir ceket türü.
 • Güney Rusya'da yaşayan Slavlaşmış bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse.
 • Kazakistan Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse.

"Kazak" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Kazak ördüm ağladım / İlmek ilmek bağladım" - Halk türküsü

Yerel Türkçe anlamı:

Genç, taze.

Sakal bırakmamış orta yaşlı adam.

İnatçı.

Evli erkek.

Tekneden hamur kazımaya yarayan demir araç.

Çocuğu olmayan adam.

Aşığın girintili çıkıntılı yanı.

Aşığın düz yanı.

Dilsiz.

Çam kozalağı.

Sünnetsiz (adam).

Erkek keklik.

Kazak isminin anlamı, Kazak ne demek:

Erkek ismi olarak; Göçebe, akıncı. Rusya'da yaşayan bir Türk kavmi. Genç, taze. İnatçı.

Tarih'teki anlamı:

Güney Rusya kıyılarında ve ırmak boylarında oturan, çok kez şayka denilen kayıklarıyle Karadeniz kıyılarında korsanlık yapan İslavlaşmış bir budun.

Türkistan'da ve Güney Sibirya'da, bugün Kazakistan Sovyet Cumhuriyeti topraklarında yaşayan Türk topluluğu.

 

Lehistan kıralı I. Sigismund'un 1516'da sınır boylarını bekletmek üzere kurduğu, sonradan Ruslarca da benimsenen bir sınıf atlı asker.

İngilizce'de Kazak ne demek? Kazak ingilizcesi nedir?:

cossach

Kazak anlamı, tanımı:

Balıkçı kazağı : Ço soğuk ve nemli havalarda giyilen, boğazlı ve yünlü kalın kazak.

Kazak çömelmesi : Bir bacak üzerinde çömelip dizi iyice bükerken, öteki bacağı önde tutma biçiminde yapılmış olan bir güç alıştırması.

Kaza : İstem dışı veya umulmayan bir olay dolayısıyla bir kimsenin, bir nesnenin veya bir aracın zarara uğraması. İlçe, kaymakamlık. Yargı. Kadılık görevi. Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.

Kazakça : Kazak Türkçesi. Bu Türkçeyle yazılmış olan.

Kazaklık : Karısına söz geçirme, dediğini yaptırma durumu.

Genel : Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir genelleme sonucunda elde edilen.

Kollu : Herhangi bir biçimde kolu olan. Kolu olan.

 

Örme : Örmek işi. Örülerek yapılan.

Giysi : Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, kıyafet, esvap, libas, urba.

Jokey : Yarış atlarına binen, yetenekleri bu amaca göre geliştirilmiş kimse.

Alıcı : Kamera. Kendisine bir şey gönderilen kimse. Azrail. Almaç. Satın almak isteyen kimse, müşteri.

Renk : Nitelik. Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum. Çeşitlilik.

Kazak sığırı : Kazakistan’dan köken alan, Hereford ırkının Kazakistan’ın yerli ırkları ve Rusya federasyonunun Kalmyk ırkıyla birleştirilmesi sonucu geliştirilmiş, kırmızı beyaz renkli, renk aralığı açık kırmızıdan koyu tonlara kadar değişen, başı beyaz renkli, olumsuz barınak, yemleme ve iklimsel koşullara kolay uyum sağlayabilen, günlük canlı ağırlık artışı oranı yüksek, öncelikle et verimi yönünde yetiştirilen, bunun yanı sıra iş gücü ve süt veriminden de yararlanılan, kombine verimli sığır ırkı.

Kazakçı : Başa takılan çember.

Kazake : 1. Palto. 2.bk. kazeki. Makara ipliği. İşlemeli çuhadan yapılmış kısa ceket

Kazakhan : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; İnatçı hükümdar.

Kazaki : 1. Aba. 2.bk. kazeki. İşlemeli çuhadan yapılmış kısa ceket

Kazaklar : Uşak şehrinde, Eşme belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

Kazak ile ilgili Cümleler

 • Neden bir kazak giyiyorsunuz?
 • O, yünlü bir kazak giyiyor.
 • Ne güzel bir kazak!
 • O bir yün kazak giyer.
 • Kazakça konuşmam.
 • Ali bir kazak giyiyordu.
 • Kazak dilindeki en uzun sözcük hangisidir?
 • Kazakça öğrenmek istiyorum.
 • Kazakça ana dilimdir.
 • O, yünden bir kazak giyiyor.
 • Kazakistan, Orta Asya'daki en geniş ülkedir.
 • Kazakistan, Orta Asya'nın gelişmiş ülkelerinden biridir.
 • Ali bugün mavi renkli bir kazak giyiyor.
 • Kazakistan, Orta Asya'daki gelişmiş ülkelerden biridir.

Diğer dillerde Kazak anlamı nedir?

İngilizce'de Kazak ne demek? : [Kazaks] adj. kazakh

n. kazakh, sweatshirt, sweater, jumper, cossack, pullover, jersey

Fransızca'da Kazak : casaque [la], pull-over [le]; mari autoritaire et respecté

Almanca'da Kazak : n. Kasache, Kasack, Kosak

Rusça'da Kazak : n. свитер (M), джемпер (M), фуфайка (F), казак (M)