Kazandırmak nedir, Kazandırmak ne demek

  • Kazanmasını sağlamak

Kazandırmak anlamı, kısaca tanımı:

Kazan : Ankara iline bağlı ilçelerden biri. Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap. Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap.

Kaza : Yargı. İstem dışı veya umulmayan bir olay dolayısıyla bir kimsenin, bir nesnenin veya bir aracın zarara uğraması. İlçe, kaymakamlık. Kadılık görevi. Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.

Boyut kazandırmak : Yeni bir durum, içerik, genişlik, kapsam kazandırmak.

Ruh kazandırmak : Herhangi bir yeri veya şeyi canlı, hareketli, neşeli bir duruma getirmek.

Kazanma : Kazanmak işi.

Sağlamak : Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek. Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek. Elde etmek, sahip olmak. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak.

Kazandırmak ile ilgili Cümleler

  • Bir insanı topluma ve insanlığa kazandırmak zor ama onu harcamak kolaydır.
  • Tom'u kazandırmak zorunda kaldım.
  • Sana biraz zaman kazandırmak için bir yolum olduğunu düşünüyorum.

Diğer dillerde Kazandırmak anlamı nedir?

İngilizce'de Kazandırmak ne demek? : v. bring, bring in, redound

Fransızca'da Kazandırmak : faire gagner, profiter, valoir

Rusça'da Kazandırmak : v. придавать, придать