Kelime hazinesi nedir, Kelime hazinesi ne demek

Kelime hazinesi; bir dil bilgisi terimidir.

  • Söz varlığı

Gramer anlamı:

Bir dilin bütün kelimeleri; bir kişinin veya bir topluluğun söz dağarcığında yer alan kelimeler toplamı: İngilizcenin kelime hazinesi, üniversite öğrencilerinin kelime hazinesi, aydınlar kesiminin kelime hazinesi ve benzeri

Bilimsel terim anlamı:

Azerbaycan Türkçesi: söz fondu ~ leksika; Türkmen Türkçesi: leksika ~ sözlük fond;Gag.: leksika ~ laf zenginnii; Özbek Türkçesi: soz boyligi ~ soz xazinasi ~ luğat bóyligi ~ leksika; Uygur Türkçesi: söz bay liği ~ luğat tärkivi ~ söz tärkivi; Tatar Türkçesi: süzlek fondı ~leksika ~ süzlek xäzinäse; Başkurt Türkçesi: hüşlek fondı ~ leksika; Kmk: sözlük sostawi~ söz baylıgı ~ leksika; Krç.-Malk.: tilni söz baylıgı ~ leksika ~ söz haznası;Nogay Türkçesi: söz baylıgı ~ söz kaznası ~ leksika; Kazak Türkçesi: söz baylıgı ~ sözdik kor ~leksika; Kırgız Türkçesi: leksika ~ sözdük fond ~ söz baylıgı; Alt:: sös fondı ~ leksika;Hakas Türkçesi: söstîk, söster çıındızı; Tuva Türkçesi: sös kurlavırı ~ leksika; Şor Türkçesi: *sös fondı ~leksika; Rusça: slovarnıy fond ~ leksika; ~

İngilizce'de Kelime hazinesi ne demek? Kelime hazinesi ingilizcesi nedir?:

vocabulary

Kelime hazinesi anlamı, kısaca tanımı:

 

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Hazine : Devlet malı veya parası. Büyük bağlılık duyulan, değer verilen şey veya kimse. Değerli bir şeyin çok bulunduğu yer. Gömülü veya saklıyken bulunan değerli şeylerin bütünü. Kaynak. Devletin altın, döviz, bono ve nakit işlemlerini maliye ile birlikte düzenleme görevini üstlenen makam. Değerli şeylerin saklandığı yer. Altın, gümüş, mücevher vb. değerli eşya yığını, büyük servet. Devlet malının veya parasının saklandığı yer.

Hazin : Hüzünlü.

Söz varlığı : Bir dildeki sözlerin bütünü, söz hazinesi, söz dağarcığı, sözcük hazinesi, kelime hazinesi, kelime kadrosu, vokabüler.

Söz : Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme.

Kelime hazinesi ile ilgili Cümleler

  • Dilbilgisinde ve kelime hazinesinde, bazı lehçeler standart dilden önemli ölçüde farklıdır
  • Sözlük okumak kelime hazinesini geliştirir.
  • Bu makale, kelime hazinesini artırmak isteyenler için öneriler içerir.
  • Hiç kimse büyük bir kelime hazinesi olan bir deliden daha tehlikeli değildir.

Diğer dillerde Kelime hazinesi anlamı nedir?

İngilizce'de Kelime hazinesi ne demek? : n. vocabulary, thesaurus

Almanca'da Kelime hazinesi : n. Lexik

Rusça'da Kelime hazinesi : n. лексика (F), лексикон (M), словарь (M)