Kelime sıklığı nedir, Kelime sıklığı ne demek

  • Dilde bir sözün kullanılma oranı

Kelime sıklığı tanımı, anlamı:

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Kullanılma : Kullanılmak işi.

Oran : İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp. Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo.

Bir : Sadece. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Aynı, benzer. Eş, aynı, bir boyda. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Sayıların ilki. Tek. Bir kez. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Beraber. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).