Kelime türü nedir, Kelime türü ne demek

Kelime türü; bir dil bilgisi terimidir.

  • Yapı, kavram, görev bakımından aralarındaki benzerliğe göre ayrılmış bulunan kelime türlerinden her biri, sözcük türü: Türkçede sekiz kelime türü vardır: isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, fiil

Gramer anlamı:

zamir,

fiil. Bunlar, genel bir sınıflandırmada ilk yedisi varlık ve nesnelerle ilgili ad, sekizincisi de oluş ve kılış gösteren fiil olmak üzere iki ana türde toplanabilir.

edat,

bağlaç,

Yapıları, görevleri ve nitelikleri bakımından, kelimelerin, cümle içindeki işleyişlerine göre ayrıldıkları her bir bölüğü. Türkçede sekiz kelime türü vardır:

sıfat,

ad,

zarf,

ünlem,

İngilizce'de Kelime türü ne demek? Kelime türü ingilizcesi nedir?:

part of speech

Kelime türü anlamı, tanımı:

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Kavram : Tutam, avuç dolusu. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon. Karın zarı, periton.

Görev : Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş. Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon. Resmî iş, vazife. İşlev. Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

 

Bakım : Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Bakma işi.

Benzer : Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör. Benzeşim. Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil.

Sözcük : Kelime.

Türkçe : Genel Türk dili. Türkiye Türkçesi.

Sekiz : Bu sayıyı gösteren 8 ve VIII rakamlarının adı. Yediden bir artık. Yediden sonra gelen sayının adı.

Diğer dillerde Kelime türü anlamı nedir?

Almanca'da Kelime türü : n. Wortart