Kendiliğinden nedir, Kendiliğinden ne demek

Kendiliğinden; bir bitki bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • İnsan eliyle ekilmeden yetişen, hudayinabit.
 • Dış etkilerin zorlaması olmadan iç sebeplerle oluşan.
 • İradesiz olarak gerçekleşen (hareket), spontane
 • (ke'ndiliğinden) Başka şeylerin etkisi olmaksızın, kendi kendine, bizatihi.

"Kendiliğinden" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Kalbin, atardamarların hareketi kendiliğindendir."
 • "Soluduğum duman havaya karışırken aniden, kendiliğinden, küçük, bit kadar küçücük bir fikir geldi aklıma." - E. Şafak

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Başka şeylerin etkisi altında kalmaksızın kendi kendine oluşan.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Doğuş özelliklerinin ya da erkesinin yapısal sonucu olan, bir dış etkenin uygulamasından bağımsız.

İngilizce'de Kendiliğinden ne demek? Kendiliğinden ingilizcesi nedir?:

spontaneous

Fransızca'da Kendiliğinden ne demek?:

spontanément

Kendiliğinden tanımı, anlamı:

Kendiliğinden üreme : Her türlü bilimsel üreme olayının dışında, yoktan var olmayı anlatan bilim dışı kuram.

Kendiliğindenlik : Dıştan bir belirleme ile değil, kendi kendine gerçekleşen etkinlik, spontaneizm.

İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Âdemoğlu, âdem evladı.

 

Hudayinabit : Başıboş büyümüş (kimse). Eğitim görmemiş, kendi kendini yetiştirmiş olan (kimse). Kendiliğinden yetişen (bitki).

İradesiz : İstençsiz.

Gerçek : Gerçeklik. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Yapay olmayan. Doğruluk. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Yalan olmayan. Temel, başlıca, asıl. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici.

Spontane : Anlık. Kendiliğinden.

Etki : Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim.

Zorlama : Özellikle oynaklarda ara keseciklerinin fıtığı olarak beliren, bir organın zorlanmış olmasıyla ortaya çıkan aksaklık veya bozukluk. Zorlamak işi, zecir. Zorlanarak sağlanan, cebrî. İçten gelmeyen.

Eliyle : Aracılığıyla.

Kendiliğinden açılır vana : Normal durumda açık bulunan, kapanması için elektrik ya da basınçlı hava kuvveti gerektiren vana.

 

Kendiliğinden bolünüm : Bir öğecik çekirdeğinin dış bir etken olmadan bölünmesi.

Kendiliğinden canlanma : Körelme yüzünden ortadan kalkan koşullu bir tepkinin birkaç günlük dinlenme sonunda pekiştirme olmadan yeniden ortaya çıkması.

Kendiliğinden davranış : Belirli bir uyaran olmaksızın ortaya çıkan davranış.

Kendiliğinden denge : Fizyokrat ve liberal ekonomi anlayışının doğal düzen inancından doğan ve tam rekabet koşulları içinde hiçbir müdahale olmaksızın piyasalarda gerçekleşen iktisadi denge.

Kendiliğinden dengeleyiciler : Bir ekonomide iktisadi dalgalanmaların ortaya çıkması durumunda herhangi bir müdahale olmaksızın devreye girerek olumsuz gidişi yavaşlatan artan oranlı gelir vergisi ve işsizlik sigortası gibi dengeleyiciler.

Kendiliğinden denkleşme düzeneği : Bir dış dengesizlik durumunda fiyat, gelir ve parasal değişimler aracılığıyla kendiliğinden işlemeye başlayan ve böylece dengesizliği gideren düzenek. krş. kendiliğinden gelir denkleşme düzeneği, altın otomatizmi, parasal denkleşme düzeneği.

Kendiliğinden dizinleme : Dizinde kullanılacak anahtar sözcüklerin, belgelerden makine ile seçilip saptanması işlemi.

Kendiliğinden dolaşım : Suyun özgül ağırlık ayrımından doğan bir kuvvetle oluşan dolaşım.

Kendiliğinden fisyon : Nükleer fisyonun, bir dış etki olmaksızın kendiliğinden oluşması.

Kendiliğinden ile ilgili Cümleler

 • Bu, iki hafta içinde kendiliğinden kaybolacak.
 • Umarım sorun kendiliğinden hallolur.
 • Eğer küçük şeyleri halledersen, büyük şeyler kendiliğinden hallolur.
 • Işık kendiliğinden söndü.
 • Kemale eren kendiliğinden gelsin.
 • Gerisi kendiliğinden gelir.
 • Birçok sırt ağrısı kendiliğinden iyi olur.

Diğer dillerde Kendiliğinden anlamı nedir?

İngilizce'de Kendiliğinden ne demek? : adv. automatically, spontaneously, per se, of one's own accord

pron. of oneself

Almanca'da Kendiliğinden : adj. spontan, unaufgefordert, unbeeinflusst

Rusça'da Kendiliğinden : adj. самопроизвольный, стихийный

adv. автоматически, самопроизвольно