Kendiliğindenlik nedir, Kendiliğindenlik ne demek

Kendiliğindenlik; bir felsefe terimidir.

  • Dıştan bir belirleme ile değil, kendi kendine gerçekleşen etkinlik, spontaneizm

"Kendiliğindenlik" ile ilgili cümleler

  • "Aşk bile kuralları olan bir oyun bizde. Göze almak, kendiliğindenlik beklenmiyor." - T. Uyar

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

İçten gelen isteklerin kendiliğinden etkinliğe dönüşümü.

Dışarıdan gelen hiç bir etkinin altında kalmaksızın kendi kendine oluşma.

Sıkılmak ve utanmak söz konusu olmaksızın davranışların özgürlüğü ya da esnekliği.

Felsefi anlamı:

(Lat. spontaneus - kendiliğinden) :

(Kant'ta) Duyarlığın alıcılığına karşı, anlığın etkin oluşu.

Dıştan bir belirlenme ile değil, kendi kendine olan etkinlik; doğrudan doğruya kendi iç itilimiyle etkin olma yeteneği.

Sosyoloji'deki anlamı:

Tarihsel evrimdeki zorunlu nesnel düzenliliğin gerçekleşmesi.

1-Dış etkilerin zorlaması olmadan, içsel nedenlerle oluşan süreçlerin gerçekleşme niteliği.

Bilimsel terim anlamı:

Kümeölçüm kuramında bir kümeyi oluşturan birimler arasındaki kalıplaşmış ve onamlı davranışların altında yatan devinimsel eğilim.

İngilizce'de Kendiliğindenlik ne demek? Kendiliğindenlik ingilizcesi nedir?:

spontaneity

Kendiliğindenlik tanımı, anlamı:

 

Belirleme : Belirlemek işi, tayin, tespit, teşhis.

Değil : Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime.

Gerçek : Yalan olmayan. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Temel, başlıca, asıl. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Yapay olmayan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Doğruluk. Gerçeklik. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici.

Etkinlik : Bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite. Etkin olma durumu, müessiriyet. Fiilde bulunanın, etkin olanın niteliği. Bir canlının iç veya dış uyaranların etkisiyle giriştiği çalışma durumu. İnsanın çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen her türlü eylemi.

Spontaneizm : Kendiliğindenlik.

Diğer dillerde Kendiliğindenlik anlamı nedir?

İngilizce'de Kendiliğindenlik ne demek? : spontaneity

Almanca'da Kendiliğindenlik : n. Spontaneität