Kendirik nedir, Kendirik ne demek

  • Deriden veya çadır bezinden yapılmış olan ve hamur tahtasının altına serilen yaygı

Yerel Türkçe anlamı:

Kenevir.

Keten tohumu.

Börülce.

Deriden, çadır bezinden yapılmış olan ve hamur tahtasının altına serilen yaygı, sofra örtüsü

Diğer sözlük anlamları:

[Bakınız: kendürük]

Kendirik kısaca anlamı, tanımı:

Kendir : Kenevirden yapılmış. Kenevir.

Deri : İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten. İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu. Toplantı, düğün. Bu tabakadan yapılmış. Pazar veya panayır kurulan gün, dernek.

Çadır : Keçe, deri, kıl dokuma, sık dokunmuş kalın bez veya plastik maddelerden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ. Gölgelik olarak kullanılan tente veya şemsiye.

Hamur : Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu. Öz, asıl, maya. Ağrı iline bağlı ilçelerden biri. Kâğıtta tür, nitelik. İyi pişmemiş (ekmek ve hamur işleri).

Tahta : Bu ağaçtan yapılmış. Sebze bahçelerinde ayrılan küçük yer. Çimlenen tohumlar için bahçede hazırlanan uzun tarh. Çeşitli işlerde kullanılmak üzere düz, enlice, uzun ve az kalın biçimde işlenmiş ağaç parçası. Bu malzemeden oluşmuş yüzey, döşeme, ağaç. Kara tahta.

Altın : Altından yapılmış sikke. Bu elementten yapılmış. Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Üstün nitelikli, değerli.

Yaygı : Yere veya döşeme üzerine serilen örtü.