Kental nedir, Kental ne demek

Kental; bir matematik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • 100 kilogramlık ağırlık ölçü birimi

Fransızca'da Kental ne demek?:

quintal

Kental anlamı, kısaca tanımı:

Kilogram : Bin gramlık bir ağırlık ölçü birimi, kilo (kg).

Ağırlık : Değerli olma durumu. Yük, külfet. Ağır olma durumu. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak. Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori. Takı. Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu. Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite. Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri. Ağırbaşlılık. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. Sorumluluk. Sıkıntı. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum. Etki, baskı, güçlük.

Ölçü : Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. Ölçüt. Belirlenmiş boyut. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu. Değer, itibar. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı. Ölçme sonucu bulunan rakam. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi.

 

Birim : Bir kümenin her elemanı. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit.

Diğer dillerde Kental anlamı nedir?

İngilizce'de Kental ne demek? : n. quintal

Fransızca'da Kental : quintal [le]

Rusça'da Kental : n. центнер (M)