Kesinlik nedir, Kesinlik ne demek

 • Kesin olma durumu, katiyet
 • Bir bilginin, bir kanaatin şüpheye düşmeden onaylanması durumu.

"Kesinlik" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Bu sözde kesinlik yok."

Felsefi anlamı:

(Nesnel kesinlik) Bir bilginin, bilgi temelleri ve konu üzerindeki nesnel görüşlere dayanan güvenilirliği geçerliği. Nesnel kesinlik a. dolaylı bir yolla (belgeler ya da çıkarımlar) sağlanabilir- tarihte ve mantıkta olduğu gibi-, b. dolaysız bir yolla, algılara, yaşantılara dayanarak sağlanabilir.

Bir bilginin, bir kanının kuşkuya düşmeden onaylanması durumu. Bu anlamda:

(Öznel kesinlik) Düşüncenin hiç bir yanılma kaygısı olmadan bir kanıya katılması durumu. Burada kişisel bir kanı olarak (ahlaksal ve dinsel) inancın kesinliği söz konusudur. Bu tür kesinlik nesnel güvenceden yoksundur, bunu gerekli görmez de.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Bir niceliğin sayısal değerinin aslına tam uygun olması.

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

Bir ölçünün, gözlemin gerçeğe yakın olma derecesi.

Hukuki terim anlamı:

kat'iyyet.

Kimya'daki anlamı:

Deney sonuçlarının tekrarlanabilirliği. Bir yöntemde, tamamen aynı şekilde çalışarak elde edilen sonuçların tekrarlanabilir olması.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Matematiksel işlemlerde veya hesaplamalarda doğruluk.

 

Bilimsel terim anlamı:

Kestirimlerin gerçek değerlere yakınlığı.

Nedensel ilişkilerden yola çıkılarak yapılmış olan çıkarım ya da öndeyilerin olgulara uygun düşme kestirimlerin gerçekleşme olasılığının tam güven düzeyinde olması.

İngilizce'de Kesinlik ne demek? Kesinlik ingilizcesi nedir?:

precision, certainty, certitude, accuracy

Kesinlik anlamı, kısaca tanımı:

Kesinlikle : Kesin bir biçimde, kesin, kesin olarak, kesinkes, yüzde yüz, her hâlde, her hâlükârda, mutlak, mutlaka, katiyen, banko.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır.

Katiyet : Kesinlik.

Bilgin : Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan kimse, bilimci, âlim.

Kanaat : Kanma, inanma. Kanış, kanı, inanç, düşünce. Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum.

Şüphe : Kuşku.

Düşme : Düşmek işi.

Onaylanma : Onaylanmak işi, tasdiklenme.

Kesin : Kesinlikle. Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, mutlak, kati, maktu.

Olma : Olmak işi.

Kesinlik yasası : (Biçim ruhbilimi) Yaşantı ya da davranışların örgütlenmesiyle ilgili gene! bir yasa.

Kesinlikle daha ince topoloji :

Kesinlikle daha kaba topoloji :

Kesinlik ile ilgili Cümleler

 • Kesinlikle!
 • Kesinlikle
 • kesinlikle.
 • Kesinlikle acele ettin.
 • Odadaki atmosfer kesinlikle soğuktu.
 • Ali kesinlikle aç görünüyordu.
 • Ben kendimi kesinlikle aptal hissettim.
 • Kesinlikle acele ediyorsun.
 • Seni gördüğüme kesinlikte memnunum.
 • Onu kesinlikle tavsiye ederim.
 • Kesinlik matematikte önemlidir.
 • Ali kesinlikle hiçbir şey yapmadı.
 • Ben kendimi kesinlikle farklı hissediyorum.
 • Kesinlikle. Ancak onu teyit etmem gerekecek, lütfen sadece biraz bekleyin.
 

Diğer dillerde Kesinlik anlamı nedir?

İngilizce'de Kesinlik ne demek? : n. certainty, definiteness, the Absolute, exactness, accuracy, assuredness, certitude, conclusiveness, decisiveness, demonstrativeness, downrightness, exactitude, finality, firmness, implicitness, nicety, positiveness, preciseness, precision, rigor

Fransızca'da Kesinlik : certitude [la], fixité [la], rigueur [la], précision [la]

Almanca'da Kesinlik : n. Absolutheit, Bestimmtheit, Genauigkeit, Gewissheit, Rechtskraft, Sicherheit, Unanfechtbarkeit

Rusça'da Kesinlik : n. категоричность (F), окончательность (F), твердость (F), точность (F), прецизионность (F)